Vil kjempe mot svart arbeid

Bygg- og anleggsbransjen på Sørlandet går nå offensivt ut for å bekjempe svart arbeid og økonomisk kriminalitet i bransjen.

Svart arbeid illustrasjon

Går offensivt ut for å kjempe mot svart arbeid. Illustrasjon.

Foto: NRK/Scanpix

Bransjen frykter at kriminelle aktører skal få innpass, og tar nå selv initiativ til et bredt samarbeid med blant annet politi og skattemyndigheter.

– Vi vil se hvordan vi kan angripe dette på en god måte hvor alle aktører er med, sier regionsjef Petter Blomkvist i Entreprenørforeningen bygg og anlegg.

Foreningen jobber nå med å opprette samarbeid med aktuelle etater og tilsyn. I tillegg planlegges en stor konferanse i august, hvor hele bransjen inviteres til dialog.

Dalende rekruttering

Blomkvist mener initiativet også er viktig for å sikre rekruttering til bransjen. Antallet elever som søkte seg til bygg- og anleggslinjene i Agder sank med 28 prosent fra i fjor til i år.

– Vi ser sviktende søkning, og må gjøre noen grep for å synliggjøre at dette er en attraktiv og god bransje. Og ikke minst en evigvarende bransje, sier Blomkvist.

Styreleder for entreprenørforeningen på Sørlandet, Gunnar Thompson, bekrefter at bransjen ikke har oversikt over kriminalitet på byggeplassene.

– Vi prøver å skaffe oss oversikt over det nå. Det er gjort en jobb på Østlandet, men vi sørlendinger er litt «flade i haue». Vi ser nå til Østlandet og hva de har gjort der, sier Thompson.

– Viktig dialog

Skatteetaten er positiv til utspillet fra byggebransjen.

– Vi er positive til samarbeid for å bekjempe økonomisk kriminalitet og svart økonomi. Dialog med bransjen er viktig for å komme dette til livs, sier regiondirektør Nina Schanke Funnemark i Skatt Sør.

– Er dette et stort problem i landsdelen?

– Generelt vet vi at det er en del svart arbeid og økonomisk kriminalitet innenfor denne bransjen. Derfor har vi stort fokus på den allerede, sier Funnemark.