Hopp til innhold

Industriens mann

Odd Omland vil sørge for at den kraftkrevende industrien får bedre vilkår.

Odd Omland
Foto: Arbeiderpartiet

Ordfører i Kvinesdal, Odd Omland, kommer fra industrien og startet yrkeskarrieren sin som rørlegger.

Han er opptatt av næringsutvikling og arbeidsplasser og fikk Arbeiderpartiets landsmøte med på å si ja til ett industrikraftregime for den kraftintensive industrien. Nå vil han legge vekt på å få vedtaket fortest mulig på plass.

I tillegg blir den viktigste oppgaven i neste stortingsperiode å takle finanskrisa på rett måte, mener Omland, som er Vest-Agder Arbeiderpartis andrekandidat til stortingsvalget.

Har øvelse i å få gjennomslag

Omland mener at om han kommer inn på Stortinget sammen med Kari Henriksen (førstekandidat) vil det være med å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt.

– To på Stortinget fra Vest-Agder Arbeiderparti vil gi landsdelen to stemmer inn i en fortsatt rød/grønn regjering og det vil gi større gjennomslag. Jeg vil også legge arbeid i å få hele Agder og agderbenken til å tale med én stemme.

– Jeg vil også bruke erfaringen jeg har som ordfører til å få gjennomslag for mine synspunkter, være aktiv i egen stortingsgruppe og samarbeide godt med den nye agderbenken.

Bør bli ett Agder

Omland mener Aust-Agder og Vest-Agder bør slås sammen så fort som mulig.

– Fordi vi er for små alene og mange saker går på tvers av dagens fylkesgrense, som kunne vært løst lettere dersom vi hadde vært ett fylke. Det er ressurser å spare her, som kan brukes til et økt tjenestetibud.

– Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd, helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Jeg vil fortsette med det arbeidet vi har startet i vår kommune. Jeg vil øke stillingsstørrelser, for ”heltid er en rettighet, deltid en mulighet”. Jeg vil også ha fokus mot sosial dumping og sette i gang likestillingsprosjekter.

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Å være ute i naturen og drive med jakt og fiske.

Felles spørsmål:

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Omlands svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Fellesskapsløsningene. Ble tidlig engasjert i fagbevegelsen. Så da behovet for og å engasjere seg politisk.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– Gjøre de rette grep i forbindelse finanskrisa vil nok ha stort fokus, men av enkeltsaker vil jeg legge vekt på å få vedtaket fattet på Aps landsmøte vedrørende Industrikraft fortest mulig på plass.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– At de har den samme grunnleggende holdninger til fellesskapsløsninger som Ap.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– De rød/grønne.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Frp.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 00 0,61 kr
Dyrest kl. 11 0,65 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %