OBS-varsel for Sørlandet

I kveld ventes lokalt store nedbørsmengder i Vest-Agder, mest nær Rogaland. Det kan komme opp i mot 20 mm nedbør i løpet av 3 timer, og snøgrensen vil ligge på mellom 500 til 800 m. Lørdag ventes høy vannstand opp til 90 cm over normalen langs sørlandskysten.

Laster Twitter-innhold