Nytt tilbud til familier i krise

Familiesenter gir døgnkontinuerlig hjelp og rådgivning.

Lekehus
Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Bjørg Besteland

Bjørg Besteland viste NRK rundt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I fjor ble det siste statlige barnehjemmet i Agder lagt ned - i dag var det offisiell åpning av et nytt tilbud: Leilighet for familier i krise.

I et hus utenfor Arendal kan hele familier flytte inn og få døgnkontinuerlig hjelp og veiledning til å leve sammen som en familie.

- Tanken er å jobbe mer helhetlig med foreldre og barn sammen, sier enhetsleder Bjørg Besteland til NRK.

Her skal familier hjelpes

Fokus på foreldre-barn relasjonen

Det nye tilbudet til familier som er kommet i barnevernets søkelys startet opp allerede i september. Her får familiene hjelp til å løse de problemene de sliter med.

- De kan få hjelp til å fungere bedre som familie, både til de daglige gjøremål og ikke minst til å gjøre kontakten mellom foreldre og barn bedre. Slik at de er i stand til å forstå hva barna trenger og kan respondere på det, sier Besteland.

Første på Sørlandet

På senteret tilbys døgnkontuinuerlig hjelp til fele familien - fem dager i uka. I helgene får familiene prøve seg i sitt eget hjem. I tre - fire måneder kan familiene bo på senteret - og i etterkant av oppholdet vil de bli fulgt opp i hjemmet.

Familiesenteret er det første av sitt slag på Sørlandet. Dette er et frivillig tilbud og det har vært stor pågang, sier Besteland. Hun mener erfaringene så langt er oppløftende og ser ikke bort fra at flere slike sentra kan bli startet.

Nytt familiesenter

I dette huset skal foreldre og barn få hjelp til å komme ut av kriser.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet