Nytt system i helsetjenesten

Alle kommuner på Agder blir nå med i et nytt system som skal sikre bedre pasientopplysninger mellom sykehusene og kommunenes helsetjeneste.

Irene Henriksen Aune

Irene Henriksen Aune mener det nye systemet også vil komme pasientene til gode.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Irene Henriksen Aune er koordinator i Arendal kommune og lokalpolitiker for Høyre.

Hun mener det nye systemet vil gi bedre sikkerhet for pasientene.

Systemet for elektroniske pasientmeldinger er en del av den nye samhandlingsreformen i helsevesenet.

– Som en del av samhandlingsreformen er det jo økt vekt på det med informasjonsflyt når pasientene overføres fra kommunene til sykehus og tilbake igjen, så dette hjelper veldig godt, sier hun.

Vil spare tid

Helsetjenestene i kommunene har i lang tid vært kritisert for tidkrevende og tungvinn overføring av pasientinformasjon.

– Det har jo vært fremme at det nærmest har vært steinaldernivå på dette tidligere. Man har fakset og telefonert og brukt mye tid på dette. Blir det nå bedre?

– Det har gått veldig mye tid til informasjonsinnhenting. Og det man kan gjøre nå er at man enkelt kan sende en melding fra journalsystemet som kommer frem til mottakeren.

– Hva betyr det konkret i helsetjenesten?

– Det betyr at sykepleierne i kommunene og på sykehus kan spare veldig mye tid som kan brukes på pasientene i stedet.

– Så nå er det datamaskinen som gjelder?

– Ja, det er det. Og i tillegg til den tiden de sparer så blir det økt kvalitet ved at alt blir dokumentert i pasientjournalen i stedet for at man baserer seg på muntlig informasjonsoverføring, sier Henriksen Aune.

Komplisert

Hun sier at det har vært brukt mye tid og ressurser på å få dette til.

Systemet er meget komplisert, ifølge Henriksen Aune.

– Det høres enkelt ut, men er ganske komplisert. Det betyr at alle som jobber med pasientjournaler og journalsystemer må forholde seg til samme standard og at ting må skje parallelt. Så vi har brukt mye tid på den tekniske utviklingen og testingen, men når det var klart så har vi brukt veldig kort tid på å få det på plass, sier hun.

Fornøyd

Stortingspolitiker Kari Henriksen (Ap) er meget godt fornøyd og glad for det nye systemet som nå tas i bruk.

– Jeg vil rope tre ganger tre hurra for både Irene Henriksen Aune og det arbeidet som er gjort. Dette er stort. Dette betyr at pasientene får mye større sikkerhet når de oppsøker helsetjenesten, og det betyr også at ansatte får de opplysningene man trenger til riktig tid når man skal behandle pasienter. Så dette er veldig godt nytt, sier stortingspolitikeren fra Vest-Agder.