Mener Myhre ble behandlet kritikkverdig

Det nye styret i Sjømannskirken er uenige i behandlingen av tidligere generalsekretær Audun Myhre.

Myhre

Det nye styret i Sjømannskirken er uenige i behandlingen av tidligere generalsekretær Audun Myhre.

Foto: ØYVIND H. SÆTHRE

Nordstokke

– Audun Myhre ikke fikk tid til å sette seg inn i kritikken mot de spørsmål som ble tatt opp, sier den nye styrelederen i Sjømannskirken, Kjell Nordstokke.

Foto: HENRIETTE BJERKE

– Audun Myhre fikk ikke tid til å sette seg inn i kritikken mot de spørsmål som ble tatt opp, sier den nye styrelederen i Sjømannskirken, Kjell Nordstokke.

– Det eskalerte veldig raskt. Det gamle styret konkluderte bare med at det bare var en utvei, og den måtte man få på plass så raskt som mulig.

Saken om Audun Myhres avgang som generalsekretær i Sjømannskirken har blitt vanskelig for organisasjonen.

Det nye styret i Sjømannskirken mener Myhre aldri fikk tid til å sette seg inn i kritikken som rammet han i en rapport som førte til hans avgang.

For små problemer førte til avgang

Dessuten mener styret problemene ikke var store nok til at Myhre måtte slutte:

– Vi mener det er ikke et rimelig forhold mellom problemene og intensiteten i arbeidet med å få en sluttavtale, sier Nordstokke.


Videre skriver styret i en pressemelding:

«Dette styret deler ikke vurderingen til det tidligere styret når det gjelder valg av reaksjonsform og pådriv for å bringe generalsekretærens ansettelsesforhold til en rask avslutning.»

«Etter vår oppfatning eskalerte hendelsesforløpet på en måte som ikke ga Myhre rimelig mulighet for å imøtegå kritikken som kom fram i Headvisor-rapporten. Det er beklagelig at Myhre ikke fikk full adgang til rapporten, og til å drøfte alternative løsninger av de problemene som var beskrevet.»

Leser kritikken med interesse

Det tidligere styret trakk seg i etterkant av Myhres avgang.

– Vi leser styrets konklusjoner med stor interesse, og tar det til etterretning. Det sier tidligere nestleder, Nora Blaasvær.

Hun sier det er godt å få saken vurdert av andre, og er glad for at alle parter er hørt.

– Tar dere selvkritikk på slik Myhre ble behandlet?

– Jeg sier vi leser dette med stor interesse. Nå håper vi alle gode krefter kan jobbe sammen fremover.

Ikke mandat til å gjeninnsette

Ifølge nåværende styreleder, Kjell Nordstokke, forandrer ikke dette noe med tanke på om Myhre kommer tilbake i sin stilling.

– Avtalen står ved lag, og er underskrevet av begge parter. Vårt mandat var å finne ut hva som har skjedd, sier Nordstokke til NRK.