NHO: – Spent på hvordan markedet ser på et alkoholfritt kongressenter

Det vil ikke bli alkoholservering i det nye kongressenteret som menigheten Filadelfia bygger i Kristiansand sentrum. Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, sier det blir spennende å følge med hvordan kongress-markedet reagerer på den alkoholfrie strategien til Filadelfia.

Filadelfias nybygg i Kristiansand

Det nye kongressenteret som Filadelfia bygger i Kristiansand blir alkoholfritt.

Foto: Kristin Jarmund Arkitekter AS

Prosjektleder og styreleder i Kristiansand Kongressenter, Billy Øksendal i Filadelfia, informerte onsdag formiddag politikerne i formannskapet om fremdriften og byggingen av leilighetene og kongressenteret i byen.

Billy Øksendal

Prosjektleder Billy Øksendal informerte om prosjektets fremdrift for politikerne i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere aktører innen næringsliv og reiseliv har etterlyst et stort kongressenter for å trekke store arrangementer til byen.

Nå kommer kongressenteret, men det blir alkoholfritt.

– Vi driver omfattende habiliteringsarbeid i forhold til rusproblematikk og vi vil ikke ha alkoholservering i bygget, sier Øksendal.

Det skal bli interessant å se hvordan markedet responderer på et alkoholfritt kongressenter.

Seniorrådgiver i NHO Trond Madsen

Kjent med holdningen

Trond Madsen

NHO er spent på hvordan aktørene tar imot det alkoholfrie kongressenteret i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Seniorrådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, sier NHO ikke ønsker å mene noe om hvilken markedsmessig strategi Filadelfia legger opp til i forhold til kongressmarkedet og kongressenterets konkurranseevne uten et alkoholtilbud.

Han sier NHO har hatt møter med Filadelfia om hele den markedsmessige verdien til det nye kongressenteret, men NHO har ikke gitt noen råd om hvilken strategi man bør velge i forhold til alkoholservering.

– Vi vil ikke ha sterke meninger om Filadelfias strategi rundt alkohol, men det skal bli spennende og interessant å se hvordan markedet responderer på et alkoholfritt kongressenter når det står ferdig, sier Madsen til NRK.

Nybygget til Filadelfia består av et kongressenter/møtesal med 1450 sitteplasser (2000 ståplasser) og 71 leiligheter.

Kongressenteret skal etter planen stå ferdig i 2016.

– Må ikke ha alkohol

Filadelfias nybygg i Kristiansand

Bygget skal ligge i Kvadraturens sørøstlige hjørne ved krysset Dronningens gate/Elvegata.

Foto: Kristin Jarmund Arkitekter AS

– Store kongresser er ikke avhengig av alkoholservering. Ved store arrangementer vil det være fullt mulig å legge middager og matservering til hoteller og serveringssteder andre steder i byen. Og slik jeg forstår Filadelfia så er det en løsning man ser for seg, sier Madsen.

Han sier Filadelfia nå gjør sine markedsmessige vurderinger før kongressenteret står ferdig, men at de kanskje vil endre oppfatning etter hvert, avhengig av hvordan kongressenteret blir tatt imot i markedet.

– Hvis det skulle vise seg at alkoholstrategien ikke er riktig markedsmessig, så tror jeg helt sikkert at Filadelfia vil gå noen nye runder i forhold til dette og eventuelt tilpasse seg hva markedet ønsker, avslutter Madsen.

– Et spennende valg

Daglig leder i selskapet Best Event i Kristiansand, Alexander Nyhus, sier til NRK at Filadelfia har gjort et spennende valg når de velger en alkoholfri linje for kongressenteret.

Best Event har siden 2005 arrangert ulike events og konferanser for næringslivet og diverse organisasjoner.

– Det er et spennende valg Filadelfia har gjort når de satser på et alkoholfritt senter. Kongressenteret kan fint stå på egne ben uten alkohol. Og strategien var litt som forventet. Jeg ville ha vært mer overrasket dersom Filadelfia hadde valgt et kongressenter med muligheter for alkoholservering, sier Nyhus.

– Er det mulig å arrangere store events og kongresser uten å kunne tilby alkoholservering?

– Alt er mulig dersom man er en god selger. Det er produktet som er avgjørende. Konferansemessig kan det fint driftes uten et alkoholtilbud, men som stor festsal så kan det nok bli litt verre og en liten utfordring. Da er det nok en del som forventer at det finnes muligheter for noe alkoholservering. Men er man en god selger så går vel det også, sier Nyhus.

Se tidligere nett-tv-sak om Filadelfias nybygg:

Video 5d4ed95d-6864-435f-9030-31b265bf19c9.jpg