Nytt håp for skole i Søgne

Søgne videregående skole er truet av nedleggelse, men i dag fikk rektor nytt håp om at skolen vil bestå.

Søgne videregående skole har vært truet av nedleggelse. Nå er det tent et håp.

Camilla Øverland Puntervold og Imre Aleksander Flaa håper i det lengste at skolen deres ikke blir nedlagt.

Dagens lille gladnyhet ved Søgne videregående skole, kom i form av en innstilling fra fylkesrådmannen i Vest-Agder.

Det foreslås at det fortsatt skal være et slikt utdanningstilbud i fylket, men uten at det sies hvor det skal ligge.

Skolens store frykt var et forslag svart på hvit om at skolen bør legges ned.

Den tradisjonsrike landbruksskolen ble etablert i 1895.

Håper å bestå

Administrasjonen i fylket mener at staller og videre bruk av Søgnetunet først skal avklares til våren.

For rektor er det et viktig signal om at deres form for utdanning i det minste vil bestå, bare at det er usikkert ved hvilken skole.

– For oss er det aller viktigste at naturbruk fortsetter, at det ikke blir lagt ned i Vest-Agder, sier rektor Kari Kleivset ved Søgne videregående skole.

Bruket ved skolen produserer frukt, grønnsaker og hageplanter, og har melkekyr og sauer, ifølge skolens hjemmeside.

Dette mener dagens elever at også elever etter dem bør få glede av.

– Du får en god blanding av teori og praksis. Det er mindre sjans for å bli skolelei, sier elev Imre Aleksander Flaa.

– Mange elever synes det er lettere å forstå fagstoffet, hvis de får det presentert helt konkret og fysisk foran seg, supplerer Guro Aasbø.

Søgne videregående skole disponerer et gårdsbruk på til sammen 3 000 dekar. Av dette er rundt 2 500 dekar skog.

Plan for flere skoler

Dagens innstilling fra fylkesrådmannen er en del av «Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030».

Den er nå klar for politisk behandling i en rekke utvalg og råd, før den til slutt behandles i fylkestinget 16. og 17. desember.

– Dette er en krevende sak. Den engasjerer mange og vi er opptatt av å finne en god løsning for elevene i fremtiden, sier utdanningssjef Arly Hauge i fylkeskommunene.

Forslaget som legges frem for politikerne er som følger:

  1. Det etableres to skoler i Lister med hver sin skoleledelse. En skole lokaliseres i Flekkefjord og en skole lokaliseres i Farsund eller i Lyngdal. Det fremmes en ny sak våren 2015 om lokalisering av skolen i øst og konkret forslag til fordeling av utdanningsprogram/klasser.
  2. Naturbruksopplæringen legges til en større videregående skole. Det fremmes en ny sak om anvendelse av Søgnetunet våren 2015.
  3. Skolene i Kristiansand tar imot økt elevtall etter 2020. Det fremmes ny sak om konkret fordeling av utdanningsprogram/utbygging våren 2015. Det bygges ikke ny videregående skole på Tangvall i denne planperioden.