-Ingen tvil om at vi trenger økt kapasitet på Sørlandet

Justisdepartementet jobber mot en rask avklaring om nytt fengsel på Sørlandet. Hvor eller når det kommer, kan ikke Grete Faremo svare på.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo sier det er for tidlig å si hvor og når det vil komme et nytt fengsel på Sørlandet, men legger ikke skjul på det er nødvendig å styrke kapasiteten i Agder.

Foto: NRK

Tanken om at Agder-fylkene skal få et helt nytt storfengsel har vært framme lenge, og diskusjonen om hvor det skal ligge er også godt i gang.

Flere av kommunene i Aust-og Vest-Agder har uttrykt at de ønsker et nytt fengsel. Blant kommunene som har meldt seg på debatten er Vennesla, Froland, Lillesand og Evje og Kristiansand, som allerede har et fengsel.

– Sørlandet trenger økt kapasitet

Justisminister Grete Faremo forteller at det pågår en utredning om det skal bli et nytt storfengsel eller flere små for å øke fengselskapasiteten i landsdelen.

Les også:

Faremo kan imidlertid ikke si hverken når eller hvor fengselet vil komme.

– Vi er i gang med en utredning som går på kapasiteten i Agder og Telemark, men det er for tidlig å gi noen konkrete svar på disse utfordringene. Men det er ingen tvil om at vi trenger økt kapasitet på Sørlandet, forteller hun.

Bjørn Ropstad (KrF), ordfører i Evje og Hornes

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, ønsker seg et nytt storfengsel i Evje.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK
Arne Thomassen

Ordfører i Lillesand kommune, Arne Thomassen, er glad for at regjeringen nå skal utrede planene om et nytt fengsel på Sørlandet.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Ønsker fengsel på Evje

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, mener det er bra at det blir en rask avklaring om et nytt fengsel på Sørlandet.

– Når man ser på de eksisterende fengslene så er det helt klart behov for et nytt fengsel.

Ropstad ønsker seg et storfengsel og aller helst på Evje.

– Jeg tror det hadde vært en god plassering og et løft for hele indre Agder. Evje ligger kun en god time unna de aller fleste stedene på Sørlandet, sier han.

Justisministeren forteller at de nå jobber mot en rask avklaring

Hvor høyt står dette på prioriteringslisten?

– Det har høy prioritet. Som sagt så pågår det konkrete utredninger.

Les også:

Betyr det at man kan forvente et svar på hvor det skal bygges nytt fengsel i løpet av relativt kort tid?

– Vi jobber mot en rask avklaring, men jeg kan ennå ikke være helt konkret på tidspunktet for når de nye fengslene vil komme, sier hun.

Lillesand har tomt klar

Lillesandsordfører, Arne Thomassen, synes det er et positivt signal at regjeringen nå utreder planene om nytt fengsel i Agder.

Lillesand er en av kommunene som har tomt klar til et nytt fengsel.

– Vi ble spurt for åtte år siden om vi på Sørlandet kunne sette av en tomt i vår reguleringsplan, og da satt vi av en stor tomt på Kjerlingland.

– Den tomta kan brukes til mange viktige offentlige formål; den kan blitt brukt til en felles fylkesadministrasjon, et nytt sykehus og den kan brukes til et nytt fengsel.

Han har nå bedt om et møte med statssekretæren om utredningene for å få mer informasjon om hvordan denne utredningen går.

Thomassen er ikke så opptatt av om det blir ett stort fengsel eller flere små.

– Det er helt uinteressant. Det som er viktig er at det blir gjort en utredning. Det kan godt være det er mer viktig med flere små fengsler, men det kan også være at det er mer viktig med ett stort fengsel, sier han.

– Må sende innsatte til andre fengsel

Faremo forteller at det er for tidlig å si om det vil bli ett stort fengsel eller flere små.

– Det som er helt sikkert er at vi må forsterke kapasiteten i enkelte deler av landet, inkludert her på Sørlandet.

Fengselsleder i Arendal fengsel, Thor Brekke, mener det er et stort behov for et nytt fengsel på Sørlandet.

Thor Brekke

Leder ved fengselet i Arendal, Thor Brekke, mener det et stort behov for et nytt fengsel på Sørlandet.

Foto: Espen Bierud / NRK

– Vårt fengsel er i år 150 år og det vi sliter med i dag er større fellesarealer til undervisning og andre aktiviteter slik at de innsatte står rustet til å møte friheten når de kommer ut, uttalte Brekke til NRK tidligere i år.

Han får støtte fra fungerende fengselsleder i Kristiansand fengsel, Leif Guttormsen.

– Det er helt klart at Agder trenger et nytt fengsel. Vi kjører stadig vekk innsatte bort til andre fengsler fordi vi ikke har plass i vårt eget fengsel, forteller han.