NRK Meny
Normal

Nymo må få skikk på luftingen

Nymo i Grimstad må sørge for bedre utlufting i produksjonslokalene. Det har Arbeidstilsynet pålagt. Slurv med slikt er avdekket ved flere mekaniske bedrifter.

Avsug Nymo

Utluftingen i en av hallene i Vikkilen. Bedriften har også tidligere fått påpekt mangler som kan være skadelig for arbeiderne.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Arbeidstilsynet har påpekt manglende dokumentasjon for kvaliteten i avsuget på steder med giftig gass, fra sveising i produksjonslokalene til Nymo i Grimstad.

Bedriften må forbedre sine planer for å forebygge helseskader hos de ansatte, samt dokumentere hvor god utluftingen er.

Sakens gang:

  • Inspektører fra Arbeidstilsynet besøkte Nymo i oktober 2014.
  • I mai 2015 kom vedtak om tvangsmulkt.
  • Samtidig gis pålegg om å lage en plan for å hindre eksponering for kjemiske forurensninger.
  • Dette må gjøres innen 2. oktober 2015. Hvis ikke får bedriften 1.000 kroner i mulkt for hver virkedag etter fristen.
  • Denne fristen ble nylig utsatt fordi nye detaljer må avklares i et møte 11. november.

Pålegget gis fordi Nymo ikke kan redegjøre for kapasitet på ventilasjonen i lokalene og derfor om faktisk luftutskifting dekker behovet (...).

Arbeidstilsynet / Tilsynsrapport

Må lufte bedre

Generelt ved slike bedrifter skal det være inntak av frisk luft nede ved gulvet. Luften skal føre varm røyk fra sveising opp og ut.

John Jacobsen Arbeidstilsynet

– Det viser seg at det er viktig å ha tilsyn og se næringslivet litt i kortene, sier John Jacobsen i Arbeidstilsynet. Han minner om at bedriftenes internkontroll skal fange opp slikt på egen hånd.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

I tillegg skal det være direkte avsug ved maskiner for å forhindre at arbeidere får i seg giftige gasser.

– Det er ikke akutt skadelig, med unntak av noen gasser. Det er mest snakk om helseskader på sikt. Det kan være fra fem til både 30 og 40 år før man merker det for alvor, forklarer sjefingeniør i Arbeidstilsynet John Jacobsen og understreker:

– Man kan få redusert levealder og redusert livskvalitet, men dette gjelder ikke alle.

Lover utbedring

– For oss er dette helt greit. Vi bruker et firma som utarbeider tiltaksplan og måleprogram, slik at vi er sikre på at dette blir helt riktig, sier administrerende direktør Øyvind Boye i Nymo og understreker:

Administrerende direktør ved Nymo, Øyvind Boye

Administrerende direktør Øyvind Boye ved Nymo sier de jobber mye med sikkerhet og helse.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi jobber veldig mye med HMS og sikkerhet i arbeidssituasjonen i verkstedene. Alt det er viktig for oss.

Jacobsen i Arbeidstilsynet har jobbet med dette i 35 år, og har mange ganger funnet lignende mangler ved en rekke mekaniske verksteder. Det til tross for at bedriftenes internkontroll skal avdekke slikt.

Han sier Nymo er en ryddig bedrift, men også der har det vært ting å sette fingeren på før.

Påpekt det samme før

– Vi har tidligere påpekt ventilasjon, og det var i sin tid i orden. Så viser det seg at anleggene kanskje ikke er vedlikeholdt eller oppjustert i forhold til endringer i produksjonen. Det har også vært punktavsug, men de var faktisk koblet ned. Det har de fått beskjed om å montere opp igjen.

– Hva synes du om at det ser ut til å gli ut?

– Det er ikke greit. Det er slikt vi ser ved en del bedrifter over tid. Ved skifte av ledelse og personale ser vi at en del ting glemmes, sier Jacobsen.

Nymo mener det kan skyldes at planene som ble laget ikke var i tråd med forventningene Arbeidstilsynet hadde.

– Vi oppfatter at det de nå har fått, er slik de ønsker, sier administrerende direktør Boye.

Arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide plan for tiltak som skal iverksettes for å hindre eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader.

Arbeidstilsynet / Pålegg
Nymo avstand

Nymo i Vikkilen i Grimstad er bare en av mange mekaniske virksomheter med mangler i utluftingen av skadelige gasser.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK