Nyfødte kan være skadet

Tre nyfødte på sykehuset i Arendal kan ha fått skader etter feilbehandling. Nå får sykehuset kritikk av Fylkeslegen.

Fødeavdeling

Fylkeslegen sier mangelfulle rutiner og lav bemanning har ført til at tre nyfødte barn ble feilbehandlet ved Sørlandet sykehus i Arendal.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

I fjor høst fikk tre nyfødte barn mangelfull behandling ved Sørlandet sykehus Arendal. Det er usikkert om de tre barna vil få skader som følge av den mangelfulle behandlinga.

Det er sykehusledelsen som selv har meldt sakene til fylkeslegen, skriver Fædrelandsvennen.

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen, sier feilene burde vært unngått.

– Når man skal håndtere nyfødte i en kritisk situasjon, handler det om minutter. Da må rutinene ligge i ryggmargen hos personalet. Alt skal være drillet. Det er her det har sviktet, sier Syvertsen til avisa.

Anne Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen i Aust-Agder.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Hun sier at de tre hendelsene er en direkte følge av mangelfulle rutiner, manglende kvaliteter og lav bemanning.

– Sykehuset har et ansvar for å gi personalet veiledning og kompetanse, men i disse tilfellene har man på grunn av bemanningssituasjonen ikke greid å gjøre dette bra nok, sier Syvertsen.

– Trygt å føde

Fylkeslegen har så langt ikke reist tilsynssak mot sykehuset, men holder seg løpende orientert om situasjonen.

Faglig ansvarlig for barneavdelingene ved Sørlandet sykehus, Kåre Danielsen, sier sykehuset nå har kjørt omfattende trening ved avdelinga, slik at personalet nå har fått drillet seg.

Han sier det er like trygt å føde i Arendal som i Kristiansand.

– Vi hadde ikke noen grunn til å mene at det var noe uforsvarlig i Arendal. Da hendelsene skjedde gikk vi øyeblikkelig i gang med forbedringer, etter grundig diskusjon i vårt kvalitetsutvalg.

– Ingen må tro noe annet enn at det er trygt å føde i Arendal, sier Danielsen.