Nye utfordringer for brannvesenet

Klimautfordringer, ekstremvær og økt antall flyktninger krever en fornyelse av brannvesenet i Agder. Flere skogbranner, mer flom, evakueringsarbeid og håndtering av store folkemengder er situasjoner som krever mer opplæring og bedre utstyr. Les mer her.