Nye truede arter til Dyreparken

Dyreparken i Kristiansand har fått to nye apearter. Det er gulkinngibbon, klassifisert som sterkt truet, og javalangur, klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste. – Apene er del av bevaringsprogrammer i dyreparker, sier biolog Helene Axelsen.

Nye apekatter i Kristiansand Dyrepark. Javanlangur
Foto: Dyreparken