Frykter for strenge regler for metallsøk

Riksantikvaren lager retningslinjer for privatpersoners bruk av metallsøker. Flere synes reglene blir alt for strenge.

Metalldetektor
Foto: Miriam Grov / NRK

– Vi ser at dette foregår på forskjellige måter. Vi mener det er behov for felles retningslinjer for å sikre viktige funn, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos riksantikvaren.

Hanna Geiran

Avdelingsdirektør hos riksantikvaren, Hanna Geiran.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Hun mener det er viktig at søk med metalldetektor foregår på en ryddig måte.

– Et funn kan inneholde mange gjenstander. En metalldetektor vil finne det som er laget av metall, men ikke deler av for eksempel glass eller tre. Om man bare tar med seg metalldelen av funnet, kan resten bli ødelagt og man mister viktig informasjon om funnet, sier hun.

Flere på metalljakt

Hvert år bidrar private metallsøk til at nye arkeologiske kulturminner kommer fram i lyset, og da særlig i dyrket mark.

Frank Salvesen fra Flekkerøy i Kristiansand skaffet seg sin første metalldetektor for tjue år siden, og ble raskt bitt av basillen.

– Det er veldig spennende å se hva du finner. Jeg har ennå et håp om å finne en skatt en eller annen gjemte unna fra ei seilskute, sier Salvesen.

De siste årene har det blitt stadig flere som gjør som Salvesen og drar ut på skattejakt med metalldetektor.

Frank Salvesen

Frank Salvesen liker å dra på skattejakt med metalldetektor.

Foto: Miriam Grov / NRK

Det har også riksantikvaren registrert og mener at det nettopp derfor er viktig å få på plass felles retningslinjer.

Riksantikvaren foreslår at alt søk med metalldetektor stanses dersom det blir gjort, eller er mistanke om funn av et automatisk fredet kulturminne. Forslaget omfatter funn både i utmark og dyrket mark. Der det blir gjort funn, ønsker riksantikvaren at videre søk skal gjøres i samarbeid med kulturminneforvaltningen.

– For drøyt

Salvesen på Flekkerøy synes det kan være bra med noen retningslinjer, men synes forslaget fra riksantikvaren, er for omfattende.

– Hvis du forventer å finne noe, har du nærmest ikke lov å gå der. Det blir for drøyt, sier han.

Også kulturminneseksjonen i Aust-Agder synes retningslinjene virker for strenge.

Juhl

Rådgiver ved kulturminneseksjonen i Aust-Agder, Frank Allan Juhl.

Foto: Miriam Grov / NRK

Rådgiver Frank Allan Juhl ved kulturminneseksjonen, mener det er bedre at private gjør søk og leverer inn funn enn at gjenstander blir liggende i jorda på en åker der de kan bli ødelagt av jordbruksmaskiner.

– At noen bruker fritiden sin på å søke etter slike ting er positivt. Det skal vi være glade for, sier Juhl.

Sendt på høring

Forslaget til nye retningslinjer ble sendt på høring tidligere i høst.

Geiran hos riksantikvaren har registrert at det er en viss bekymring rundt dette.

– Vi ønsker at alle høringssvarene blir behandlet grundig, slik at vi får gode retningslinjer for denne virksomheten, sier hun.

Funn metalldetektor

Hjemme på Flekkerøy har Frank Salvesen en liten plastboks med gamle gjenstander han har funnet metalldetektor, og som han ifølge loven kan beholde.

Foto: Miriam Grov / NRK