Hopp til innhold

Nye oppdrettsanlegg kan skape ny næring

Forskere har lyktes med å skape lukkede anlegg for oppdrett av ferskvannsfisk. Det kan bety starten for en ny næring i Norge.

Forsøk med oppdrett av ferskvannsfisk, i lukkede anlegg uten utslipp, har lykkes. Ved Landvik i Grimstad, kan de ha funnet starten på en ny næring i Norge.

At forskerne har lyktes betyr at slike oppdrettsanlegg kan etableres hvor som helst i landet.

– Hittil har man ikke etablert oppdrettsanlegg i innlandet fordi man er redd for forurensning, rømning av fisk og spredning av fiskesykdommer. Med null utslipp unngår vi alle problemene knyttet til innlandsoppdrett, sier professor Helge Liltvedt fra Universitetet i Agder (UiA), som deltar i prosjektet.

Resirkulerer vannet

Oppdrettsanlegg, Jan Morten Homme

Seniorrådgiver Jan Morten Homme henter en ørret opp av anlegget.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Oppdrettsanlegg

Ørret i oppdrettsanlegget. Samme vann resirkuleres og er brukt i ett år.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Forskingen er gjort ved NIBIO, Norsk Institutt for Miljøøkonomi, i Grimstad. Forskerne har lyktes med å skape et lukket og helt forurensningsfritt oppdrettsanlegg, hvor alt vannet resirkuleres.

– Dette vannet har nå gått i anlegget i et helt år og er krystallklart. Ikke en partikkel og helt rent, sier seniorrådgiver Jan Morten Homme i AqVisor AS og tar en slurk av vannet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, UiA og AqVisor AS. Forventningene har vært skyhøye siden ørretsmolt ble satt ut for litt over ett år siden.

Ørreten som har vokst opp i tankene i Grimstad er brunørret fra Setesdal og regnbueørret. Liltvedt tror slike anlegg kan være ideelle for produksjon av litt eksklusiv mat.

– Det er veldig spennende for mindre bruk som kan drive i et nisjemarked med produksjon av lokal fisk lokale grønnsaker, sier han.

Med grønnsaker

Grønnsaker dyrket i avfallsvann fra fiskeanlegg

Salat dyrkes og avfallsvannet fra oppdrettsanlegget.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Ørret i stekepanna

Brunørret i stekepanna.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Avfallsvannet fra anlegget brukes til dyrking av grønnsaker. Salaten er sådd i en steinull-blokk og får næring fra fiskeavløpsvannet.

– Vi produserer 100 salater hver uke. Det er om lag 15 kilo, sier forsker Siv Lene Gangenes Skar i NIBIO.

Neste uke drar forskerne til Byglandsfjord for å hente den lokale laksearten bleke til oppdrettsanlegget.