NRK Meny
Normal

Nye Kristiansand: - Viktigste sak på 50 år!

– Møt opp, delta i folkeavstemningen! Det var appellen fra både ja- og nei-siden på folkemøtet om storkommune i Kristiansandsområdet.

Skal folkeavstemming respekteres.

Se utdrag fra debatt om folkeavstemning.

Ordførerne som kjemper for å sammenslåing, var torsdag på turne for å møte folk i de fem kommunene. Om kvelden deltok de på folkemøte i Finsland i Songdalen i regi av NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen.

Skolene

De små skolenes fremtid var et brennhett tema.

Alle ordførerne garanterer at de små skolene skal bestå:

Harald Furre

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H).

Foto: NRK

– Dette er politikk hugget i stein, sa både Kristiansands ordfører Harald Furre (H) og søgneordfører Astrid Hilde (Ap).

Men folk i salen var ikke trygge på hva som kan skje i fremtiden. Maria Puntervold Dale er FAU-leder i Songdalen. Hun var fremdeles urolig etter at debatten var ferdig.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) sa at Birkenes også har hatt en kamp om skolene.

På spørsmål om skolene vil være tryggere i en storkommune enn i Birkenes i dag, svarte ordføreren ja.

– Det er jeg helt sikker på.

Espen Lia i "Vi vil Lillesand" var ikke like sikker.

– I en storkommune får små pressgrupper mindre innflytelse, sa Lia.

Lajla Elefskaas fra Søgne trodde ikke på garantiene.

– Når salderingene begynner, er det kjøttvekta som rår, sa Elefskaas.

Sentraliseringsprosjekt?

Mange fryktet at en storkommune ville bety utflytting og utarming av bygdene.

– Dette blir et byprosjekt, sa Linda Hye – gruppeleder for Arbeiderpartiet i Birkenes.

Ordfører Arne Thomassen trodde det motsatte ville skje og at distriktene ville få viktige arbeidsplasser.

– Jeg har vært ordfører i 13 år. Vi lekker kompetanse til både Kristiansand og Grimstad. Vi klarer ikke å henge med i utviklingen. Vi vil stå bedre rustet ved en sammenslåing, sa Thomassen.

Melissa Jocelyn Lesamana

Melissa Joycelyn Lesamana fra Kristiansand SV.

Foto: NRK

Melissa Lesamana fra Kristiansand SV sa at en større kommune ville føre til et økt byråkrati og større distanse til innbyggerne.

Uheldig intern konkurranse

Næringslivsledere i salen sa at vi trenger noen «tunge» kommuner på Sørlandet for å få mer slagkraft.

– Vi må tenke fellesskap, sa direktør Mona Mortensen i Repstad Anlegg.

Ordfører Astrid Hilde ga henne rett, og sa at dagens sørlandskommuner er sine verste konkurrenter.

Espen Lia sa at det ikke finnes tall som viser at sammenslåtte kommuner har hatt større vekst enn de som har valgt å stå alene.

Ordfører Harald Furre repliserte at denne regionen skal være i nasjonal elitedivisjon.

– Et kontrollspørsmål kan være dette:

– Hadde denne regionen vært så bra hvis vi hadde vært 13 kommuner i dag istedenfor fem? spurte Furre.

Hvem skal bestemme?

Lederen av Songdalen Bondelag, Rune Undheim, frykter kulturforskjeller mellom by og land i en ny storkommune.

– Jeg forstår ikke at Johnny (Greibesland) plutselig skal si at folk i Kristiansand er bedre til å styre kommunen vår, sa Undheim.

Greibesland svarte at folk i byen og på landet er opptatt av de samme tingene: god skole, omsorg og tjenester.

– Jeg tror ikke kulturforskjellen er så stor.

Astrid Hilde sa at det er de som engasjerer seg, som vil få innflytelse i en ny storkommune, akkurat slik som i dag.

– Herefoss har få innbyggere, men har 25 prosent av representantene i kommunestyret. Flekkerøya er også overrepresentert i Kristiansand bystyre, sa Hilde.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Folkemøte Finsland

Folkemøtet i Finsland ble arrangert av Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet.

Foto: NRK

Respektere folkeavstemningene

Innbyggerundersøkelsen som ble presentert mandag, viste at flertallet av innbyggerne i Kristiansand er for en storkommune. I nabokommunene Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes er det jevnt løp. Spenningen er derfor stor foran folkeavstemningene 6. juni.

Spørsmålet er hvordan politikerne vil respektere avstemningsresultatet.

– Selvfølgelig skal folkeavstemningen respekteres. Noe annet ville vært uhørt, sa Espen Lia fra «Vi vil Lillesand».

Ordfører Arne Thomassen var ikke like klar.

– Folkeavstemningen er viktig. Men det er vi som folkevalgte som skal avgjøre.

Mange mente at valgdeltakelsen blir viktig for hvor mye folkeavstemningen skal vektlegges. Thomassen ville ikke oppgi noe tall, men håpet på 70 prosents deltakelse.

Også ordfører Astri Hilde understreket at folkeavstemninger er rådgivende i vår konstitusjon.

– Folkeavstemningen må ses sammen med innbyggerundersøkelsen og høringssvarene som kommer inn, sa hun.

Ordfører Johnny Greibesland sa at folkeavstemningen vil bety mye hvis 50 prosent eller flere deltar.

– Hvis bare 30 prosent deltar, er ikke folk engasjert, sa Greibesland.

Linda Hye fra Birkenes (Ap) sa at folkeavstemningen bør respekteres uansett deltakelse.

– Vi har bedt folk stemme, og de som bryr seg, kommer og stemmer!

Melissa Lesamana sa at det er uheldig at det ikke skal være folkeavstemning i Kristiansand.

– Dette er oppskriften på politikerforakt, sa Lesamana.

Mange har bestemt seg

Øystein Hatlebakk fra FrP i Songdalen og ordfører Johnny Greibesland (Sp) fikk siste ordet i debatten. Hatlebakk ønsker at Songdalen skal bestå som egen kommune.

– Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Men uansett: møt opp og stem!

Greibesland sa at dette er den viktigste saken i kommunen på 50 år.

– Jeg har tro på K5-avtalen som vil gi god uttelling for Songdalen. Gå til stemmeurnene, og gi oss et råd, sa Johnny Greibesland.

Da møtelederne, Svein Sundsdal og Vidar Udjus ba folk i salen om å rekke opp hendene for å signalisere om de hadde bestemt seg eller ikke, viste det seg at et stort flertall allerede hadde bestemt seg. Og de fleste ville stemme nei til en storkommune.

– Ordførerlaget har en stor jobb å gjøre i dagene fram mot folkeavstemningene, konkluderte møtelederne.