NRK Meny
Normal

Nye hytteplaner i Blindleia

En plan om 200 nye hytter på Kosvik i Blindleia legges nå frem i Lillesand. Til sammen vil området legge beslag på 750 mål.

Kosvik

Kart over hytteplanene. Dette kan bli endret underveis.

Foto: Lillesand kommune

Ordfører Arne Thomassen sier kommunen nå arbeider for å få bygd flere hytter i Lillesand.

– Vi ønsker flere fritidsboliger. Vi håper at de 1800 hyttene vi har i dag, vokser med 500–600 de neste årene, sier Thomassen.

I planforslaget heter det at utbyggingen i all hovedsak vil skje godt utenfor 100-metersbeltet i kystsonen.

Ordføreren sier utbyggingsplanen føyer seg inn i kommunens eget planarbeid.

– Vi har jobbet langsiktig med å legge inn områder for fritidsboliger i kommunen. Vi mener det er viktig for Sørlandet og viktig for næringsutviklingen i Lillesand.

Håper på byggestart om to år

Thomassen er ikke bekymret for at utbyggingen skal påføre kommunen ekstra utgifter og understreker at en eventuell utbygging skal være selvfinansiert.

Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen sier kommunen arbeider for å få bygd flere hytter i Lillesand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Uansett vil det ta mange år før spaden kan settes i jorda.

Først skal planen bearbeides av kommunens administrasjon. Så skal saken videre til politisk behandling.

– Jeg er litt usikker på hvor lang tid dette vil ta, men i beste fall blir det byggeaktivitet om to år, sier høyreordføreren.

I kommunens omtale av planene heter det at fritidsboligene skal ligge i et stort attraktivt område som i dag brukes forholdsvis lite.

Kritisk til nye hyttefelt i uberørte områder

Men det er også kritiske røster til en storstilt hyttebygging i nye områder i kommunen. Gruppeleder for Venstre, Petter Toldnæs, sier de gjerne vil ha flere hytter i Blindleia, men ikke i uberørte områder.

– Tiden for de store sjønære hytteutbyggingene er over. Vi ønsker heller å fortette de områdene som allerede er bygd ned, framfor å ta i bruk nye jomfruelige områder, sier Toldnæs.

Han mener tiden er inne for å lage en samlet plan for utbyggingen i Blindleia.

– Vi ser at det stadig blir bygget ned i Blindleia og vi tror det er viktig at vi bestemmer oss for hvilke områder vi ønsker å ta vare på, og hvilke områder som egner seg for å fortette.

– Vi ønsker en helhetlig plan for hele Blindleia, som både gjør det enklere å gjøre tiltak på egen eiendom – samtidig som vi sikrer områder for allmennheten og får en helhetlig forvaltning av det viktigste vi har i Lillesand, sier Toldnæs.

I forslaget fra Venstre vises det til at Lillesand kommune de siste ti årene har innvilget nesten 700 dispensasjoner i 100-metersbeltet og antall bygg har økt med 500.

I Forslaget skriver de:

«Dersom utviklingen fortsetter i dette tempoet frykter Venstre dette vil gå på bekostning av allment friluftsliv og ferdsel for våre kommende generasjoner. »

Øya

Rutebåten Øya, som går i rute mellom Lillesand og Kristiansand.

Foto: Blindleia Charter AS