Nye hytteplaner

En ny plan om utbygging av 200 hytter på Kosvik ved Blindleia legges nå frem i Lillesand. Planen er å få kommunens godkjenning for utbygging av et 750 mål stort område. Ordfører Arne Thomassen sier kommunen arbeider for å få bygd flere hytter. Les mer.

En ny plan om utbygging av 200 nye hytter på Kosvik ved Blindleia legges nå frem i Lillesand.