Nye busser blir miljøsyndere

Politikere i Kristiansand er altfor lite offensive med å legge til rette for nullutslipp kjøretøyer i offentlig tjeneste. Det mener Venstre.

Politikere i Kristiansand er altfor lite offensive med å legge til rette for nullutslipp-kjøretøyer i offentlig tjeneste. Det mener Venstre. 
Nå skal byen ha nye søppelbiler og busser. Og mye tyder på at de vil gå på diesel.