NRK Meny
Normal

Nye betydelige flomtiltak på sykehuset

Sørlandet sykehus Kristiansand må gjøre nye tiltak for å sikre sykehuset mot flom og mye nedbør i fremtiden. Dette vil kunne koste 10 til 15 millioner kroner.

Sørlandet sykehus seng i vann

Det ble gjort skader for titalls millioner kroner da vann flommet inn på sykehuset i november 2014.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Sykehuset på Eg i Kristiansand fikk store skader som følge av ekstreme nedbørsmengder og flom i 2014, og vannet trengte inn i kjelleren på sykehuset.

På det verste stod vannet hele 80 centimeter opp på veggen i sykehuskjelleren.

Per W. Torgersen

Teknologidirektør ved Sørlandet sykehus Per W. Torgersen.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Vi har i ettertid gjort tiltak for et par millioner kroner for å takle flom og mye nedbør, men i løpet av de nærmeste årene må vi gjøre flere betydelige tiltak for å sikre oss mot de økte nedbørsmengder som forventes.

Det sier teknologidirektør ved sykehuset Per W. Torgersen til NRK.

De nye omfattende tiltakene vil kunne bli kostbare.

– Vi har ikke gjort noen beregninger eller kalkyler på fremtidige tiltak, men en grov gjetning er i størrelsesorden 10 til 15 millioner kroner, sier han.

Flom Sørlandet sykehus kristiansand

Flommen i november 2014 gjorde store skader på sykehuset.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Ikke godt nok avløpssystem

Sørlandet sykehus gjorde en del strakstiltak i etterkant av flommen i 2014, men dette er ikke nok, mener rådgivere og eksperter som sykehuset har vært i kontakt med.

– Eksterne konsulenter har beregnet virkningene av en såkalt 1000-års flom og hva som skjer med vannet på sykehusområdet. Konklusjonen er at avløpssystemet vårt ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta unna vannet i en såkalt 1000-års flom, sier Torgersen.

De nye sikringstiltakene vil bli vurdert i forbindelse med en langsiktig utvikling av sykehuset på Eg.

– Vi har gjort en del tiltak og avløpsnettet skal ha betydelig mer kapasitet nå enn under flommen i 2014. Men vi regner med at sykehuset skal være på Eg i veldig lang tid og for å kunne utvikles må vi ta høyde for mer ekstremvær og mer nedbør, sier han.

Flere tiltak

Det er området i nordvest rundt Arenfeldts dam som er den største utfordringen.

– Veldig mye vann fra bymarka samles i dette området på vei ned mot Otra. Det som er aktuelt er å legge ned nye og større avløpsrør gjennom sykehusområdet fra heia og ned til elva. Det kan også være snakk om å samle og avlede bekker fra bymarka som havner på sykehusområdet, og i tillegg lage flomgrøfter og voller i randsonen rundt sykehuset på nordvestsiden, sier Torgersen.

Sørlandet sykehus skal også bygge nytt psykiatribygg på Eg som etter planen skal stå ferdig i 2019, men dette bygget vil ikke ligge i et særlig flomutsatt område.

– På den sørlige delen hvor vi snart skal bygge nytt psykiatribygg, er det bare beskjedne tiltak som skal til for å sikre oss mot flom. Og dette tas som en del av det byggeprosjektet, avslutter Torgersen.