Hopp til innhold

Nye avhørsrutiner gir flere oppklarte saker

Agderpolitiets nye avhørsrutiner i felt, førte i mars til at om lag 300 avhør ble gjort av mannskaper i patruljer. Flere saker blir oppklart, viser tall.

Politiet skal bli flinkere til å sikre spor og foreta avhør umiddelbart. Mer av politiets arbeid blir i framtida utført ute i felt.

Se reportasjen i forbindelse med opplæringsprogrammet Agder politidistrikt gjennomførte tidligere i år.

– Det vi gjør nå er at vi tar lydavhør på stedet med mobiltelefoner. Det betyr at vi kan samhandle i straffesakene, sier prosjektleder for «Politiarbeid på stedet», Øivind Gautestad i Agder politidistrikt.

Intervju i felt

Politiet tar lydavhørene ute i felt og de blir da tilgjengelig for andre i politidistriktet til å vurdere videre etterforskning og påtalespørsmålet.

– Vi jobber for å få flere politifolk i gatene som en del av nærpolitireformen. De får opplæring i å drive etterforskning og avhør, fortsetter Gautestad.

Han påpeker at det ennå er tidlig i prosjektet men at foreløpige tall de har funnet viser at oppklaringsprosenten øker. Flere blir avhørt akkurat der situasjonen har skjedd slik at man slipper å møte i avhør hos politiet senere.

– Rundt 300 avhør er gjort av politimenn ute på patrulje, sier han.

Digitaliserer politiet

– Dette er en konsekvens av at vi digitaliserer politiet. Prosjektet er en del av nærpolitireformen der vi fokuserer på å være ute blant folk og der hendelsene skjer.

Politi
Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Gautestad sier de er opptatt av å gjennomføre intervjuene med mobil på en skånsom måte. De skal gjennomføre avhørene for å få god kontakt med publikum. Folk på gata er positive til endringen.

– Vi kommer raskere i mål med sakene og saksbehandlingstiden går ned, fortsetter Gautestad.

Godt mottatt av politidistriktene

Alle politidistriktene i landet er i ferd med å innføre de nye avhørsrutinene.

– Opplæringen blir godt mottatt ute i alle distriktene. Vi har nesten ikke fått noen negative tilbakemeldinger, sier Nils Moe, seniorådgiver i Politidirektoratet.

Han sier de allerede merker at mange flere avhør blir tatt opp med lyd av patruljene som er ute.

Det er flere fordeler med dette. Rettssikkerheten til publikum ivaretas bedre fordi man husker best tett opp til hendelsen, og det er tids- og ressursbesparende for folk å slippe å møte på stasjonen for å bli avhørt, og det sparer politiet for mer arbeid, sier han.

– Metoden som innføres nå er direkte lydavhør med publikum, der politiet oppsummerer på stedet mens den avhørte lytter. Vedkommende får godkjenne på lyd og man slipper å skrive ned hele avhøret for å så få signert godkjenning i ettertid, sier Moe.

Ordningen er godt mottatt av både politi og publikum.

Han legger til at det er for tidlig å si om oppklaringsprosenten er blitt bedre, men stikkprøver viser at saker oppklares raskere enn tidligere.