Ny teknologi tas i bruk

Mange bedrifter i Agder innenfor kultur og opplevelsesnæringen bruker ny teknologi for å lære mer om gjestene. Se innslaget om Beacon-teknologi.

Hvem er du og hvor går du? Mange bedrifter på Agder innenfor kultur og opplevelsesnæringen bruker ny teknologi for å lære mer om gjestene.