NRK Meny
Normal

Ny straffelov: – Blir ingen revolusjon

Straffen for seksuelle overgrep og vold mot barn blir strengere. Leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, mener lovendringen ikke betyr noe.

Ada Sofie Austegaard foran tre

Leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stiller seg tvilende til lovendringen.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Ifølge VG vil en lovendring som trer i kraft 1. oktober, bety en skjerping av straffenivået for slike lovbrudd mot barn. Regjeringen jobber også for at barn raskere skal bli avhørt i disse sakene.

Samtidig oppretter regjeringen en egen barne- og familiedomstol, som skal behandle saker hvor det er påstand om vold eller overgrep mot barn.

Leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, mener regjeringens nye lovendring vil være uten betydning.

– Blir ingen revolusjon

Hun sier økte strafferammer vil ha lite betydning når straffeutmålingen er den samme.

– Det hjelper ingenting. Det er straffeutmålingen som er det gjeldende, og her må domstolene ta hensyn til tidligere rettspraksis. At det blir en voldsom revolusjon fordi vi nå plutselig skal begynne å straffe kriminalitet mot barn strengere, det har jeg ingen tro på.

Så lovendringen vil ikke være av betydning?

– Nei, det tror jeg overhode ikke. Norsk kriminalpolitikk er lagt opp til at man skal ta hensyn til tidligere rettspraksis, og da kan vi ikke plutselig begynne å domfelle noen til å måtte sone lenger enn de som ble dømt før lovendringen gjorde, sier Austegard.

Hun berømmer likevel regjeringens innsats, selv om hun stiller seg tvilende til om den vil gi resultater.

– Regjeringen gjør en innsats og ønsker en endring, og det synes vi er fantastisk. De har fokus på dette, men om de vil klare det, det er jo det store spørsmålet.

Økt fokus

Tidligere i juni skrev VG at barneminister Solveig Horne (Frp) vil endre loven slik at foreldre som er dømt for alvorlige overgrep mot sine barn, automatisk skal miste samvær og omsorg.

Advokat Thea Totland står ved et bord

Barneadvokat Thea Totland har lenge stått på for barns rettigheter i overgrepssaker.

Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

– Det blåser en barnevennlig vind i domstolene for tiden, men det er langt igjen til barn har full rettssikkerhet i saker hvor det er påstand om vold eller overgrep. 76 prosent av alle anmeldelser om seksuelle overgrep henlegges av politiet på grunn av bevisets stilling. Det er disse sakene som utgjør en fare for barnet, sier barneadvokat Thea Totland.

Hun har i flere år har jobbet med tunge barnefordelingssaker hvor det er påstand om vold og overgrep. Totland er leder for stiftelsen Barnas Rettigheter, og har lenge sagt at det er behov for en egen domstol for saker som omhandler barn og overgrep.