Ny rekord for alarmtelefon

Over 12000 barn og ungei Norge har hittil i år kontaktet den nasjonale alarmtelefonen, men fortsatt er det mange som ikke kjenner til hjelpen de kan få.

Alarmtelefon for barn og unge

Stadig flere barn og unge søker hjelp ved å ringe eller sende sms til 116 111. Men altfor mange vet fortsatt ikke om at de kan få hjelp via en telefonsamtale.

Foto: Anne Olli

Det er 2000 flere barn enn i hele fjor som har ringt alarmtelefonen. Leder Sonja Askeland sier økningen viser at flere barn og unge vet at alarmtelefonen finnes.

– Det forteller at det er et enkelt nummer, vi er lette å nå, og barn og unge har skjønt hva vi er til for. Jo mer vi spres jo flere oppringninger får vi.

Både samtaler og sms

Alarmtelefonen for barn og unge en gratis nødtelefon for barn som opplever overgrep, vold eller rusa foreldre. Så langt i år har 12000 barn og unge tatt kontakt med alarmtelefonen. Det er 2000 henvendelser flere enn i hele 2010, og halvparten av alle henvendelser telefonen har hatt siden de startet i juni 2009.

Men årets tall vil stige, ifølge Askeland. Flere vil ringe den siste uka i året. I tillegg vil de etter hvert telle opp antall henvendelser de har mottatt på sms gjennom året.

– Enormt viktig tilbud

Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann mener det fortsatt er en lang vei å gå før alle barn og unge får kjennskap til at det eksisterer en alarmtelefon hvor de kan få prate med en voksen og sine problemer.

Foto: NRK

– Det er mange barn. Hvis dette er 12000 barn som ellers ikke hadde fått hjelp, så er det gledelig. Det sier Barneombud Reidar Hjermann om tallene.

Han har hatt den landsdekkende alarmtelefon som kampsak, og han mener økningen viser viktigheten av telefonen.

– Det er enormt viktig at man kommer i kontakt med en hyggelig stemme som kan hjelpe dem videre. Det kan være livsviktig for mange barn. Vi er nødt til å se de barna som lever et vanskelig liv og vi er nødt til å fange opp de familiene som trenger mer enn det de kan by på selv. På den måten når vi familiene på et tidligere tidspunkt og det blir lettere å hjelp dem med det som de baler med.

Kritisk til markedsføringen

Men det er et men. For selv om telefonen er kjent for stadig flere, mener Hjermann at man fortsatt har en lang vei å gå i å markedsføre alarmtelefonen for de unge:

– Denne telefonen er markedsført altfor dårlig. Den er ganske godt kjent på Sørlandet, men ikke på Nordvest-landet og i Nord-Norge. Fremdeles er det slik at svært mange fagfolk og voksne ikke kjenner til at det finnes en slik alarmtelefon en gang

– Første bud må være at man setter opp plakater med alarmtelefonnummeret på skoler, i klasserom og i barnehager – og sørger for å informere samtlige barn om eksistensen av denne telefonen.

– En jobb vi aldri blir ferdig med

Sonja Askeland i Kristiansand er enig med barneombudet. De har gjort en solid jobb med alarmtelefonen, men håper de kan bli flinkere til å nå flere barn og unge som har det vondt.

– Vi må bare stå på og være målrettet i forhold til hvor vi henvender oss. Hvem ønsker vi å nå og på hvilke arenaer. Det er en jobb vi stadig jobber med og aldri blir ferdig med, sier Askeland.

Og nummeret til alarmtelefonen for barn og unge er 116 111.