Ny periode for Dukene?

Tvedestrand Tverrpolitiske liste gjekk fram 2,2 prosentpoeng ved årets val. Dermed kan det gå mot ein ny ordførarperiode for Jan Dukene.

Jan Dukene

Jan Dukene går truleg på ein ny periode som ordførar.

Foto: Espen Bierud / NRK

Partiet fekk 30,3 prosent av stemmene og har åtte representantar, det same som i førre periode.

Framstegspartiet var tilbake i Tvedestrand ved dette valet, men oppnådde berre 4,8 prosent og får ein representant i kommunestyret.

Arbeiderpartiet opplevde ein positiv framgang med 7,6 prosentpoeng. Partiet fekk 24,6 prosent av stemmene og får seks representantar i kommunestyret.

Slik gjekk valet i Tvedestrand:

  • Arbeiderpartiet fekk 24,6 prosent – fram 7,6 prosentpoeng. Får to fleire representantar enn i dag, og står dermed med seks.
  • Senterpartiet gjekk tilbake 4,3 prosentpoeng og står med 10,6 prosent. Partiet misser ein representant i kommunestyret og står att med tre.
  • KrF fekk 9,2 prosent og står framleis med to representantar.
  • Venstre står framleis med ein representant i kommunestyret.
  • Høgre gjekk tilbake 4,7 prosentpoeng og fekk 15,4 prosent av stemmene. Partiet misser med det ein representant og står med fire.
  • Framstegspartiet var tilbake med liste ved årets val. Oppnådde 4,8 prosent og får dermed ein representant.
  • Tvedestrand Tverrpolitiske liste vart altså det største partiet i kommunen med 30,3 prosent av stemmene. Får åtte representantar i kommunestyret. Ein meir enn i dag.