NRK Meny
Normal

Dropper trolig 100-sone rundt Kristiansand

En ny firefelts europavei som legges utenom Kristiansand sentrum, vil trolig få fartsgrense på 80 kilometer i timen, i hvert fall på deler av strekningen.

Traseer Ytre Ringveg Kristiansand

Statens vegvesens foreslåtte korridorer for ny E18/E39 forbi Kristiansand. De røde skraverte områdene markerer mulige kryssområder.

Foto: Statens vegvesen

Årsaken er de krav som stilles for å bygge en vei beregnet til 100 kilometer i timen. Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav knyttet til høydeforskjeller, fri sikt, avstand mellom tunneler og lignende.

En vei med fartsgrense 100 kilometer i timen vil medføre langt større inngrep enn en vei med fartsgrense på 80 kilometer i timen, som har mildere krav.

– 80 kilometer i timen er svært realistisk. Spesielt i østre del i det som blir krysset på Vige. Der vil vi nok komme i 80 kilometer i timen gjennom krysset, så får vi se om det er grunnlag for å øke på under Jegersberg mot riksvei 9, sier planleggingsleder Håkon Lohne i Statens vegvesen.

Planlegger begge alternativer

Håkon Lohne

Planleggingsleder Håkon Lohne i Statens vegvesen i møte med fylkespolitikere. Lohne beskriver ulike muligheter for en ytre ringvei ved Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lohne forteller at vegvesenet ser på begge alternativene når ny vei nå planlegges, så blir det opp til politikerne å bestemme hva man skal gå for.

– Vi dimensjonerer for 100 først og fremst. Vi ser imidlertid at konsekvensene blir store, spesielt i kryssområdene. Derfor vil vi også se hvordan dette tar seg ut med en vei med 80 kilometer i timen, sier Lohne.

Med lavere fart og mildere krav blir det lettere å utforme veikryss i trange dalfører.

– Utbyggingen må vurderes opp mot samfunnsnytten det er å ha 100 kilometer i timen for transporten, sier Lohne.

Vil det bety mye i økt kjøretid?

– Det har vi ikke regnet på ennå. Vi skal nå utrede konsekvensene både for kjøretid og for friluftsliv og landskapsinngrep, sier Lohne.

Politikerne åpner for 80

Lohne møtte i dag fylkespolitikere fra Vest-Agder for å redegjøre for planleggingen så langt. Politikerne åpner for at 80 kilometer i timen kan være den beste løsningen.

Thore Westermoen

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen under redegjørelsen tirsdag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Sally Vennesland

Høyres gruppeleder Sally Vennesland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvis det er nødvendig å gå ned til 80 km/t på noen strekninger må vi gjøre det. Jeg tror inngrepene i naturen og kostnadene for veien kan bli veldig høye om man forlanger toppfart over alt, sier fylkesvaraordfører Thore Westermoen.

Han legger til at topografien er krevende i området og at det må det tas hensyn til.

– Vi må ta hensyn til virkeligheten. Dessuten bor det folk i området som er opptatt av trafikksikkerhet, sier Westermoen.

Høyres gruppeleder Sally Vennesland er enig:

– I utgangspunktet skal vi bygge en fremtidsrettet vei, men det er klart at vi må utrede dette i forhold til hva slags naturinngrep det vil medføre. Vi må også se på hva det vil si å kjøre på en 80-kilometers vei i forhold til en 100-kilometers vei, sier hun.

Statens vegvesen håper å ha klar utredningen om de ulike alternativene og konsekvensene de medfører før jul.