Ny konsesjon for Gullknapp

Luftfartsverket går inn for at Gullknapp Flyplass får utvidet konsesjonen til å gjelde en rullebane på 1120x30 meter, og 1900 fly årlig.

Rådmannen foreslår at driftsstyret i Arendal stiller seg positive til at Gullknapp flyplass får utvidet konsesjonen for drift av flyplassen, selv om det kan forekomme støy i friområdene i området.

Luftfartsverket vil gi konsesjon for opptil 1900 flybevegelser i året, på en bane som er 30 meter bred og 1120 meter lang. Trafikken skal foregå på dagtid, og med en flyvekt på maksimum 7,5 tonn.