Mange har vært flåttsmittet uten å vite det

Flåtten har flere svin på skogen enn først antatt. Rundt én av seks blodgivere bar antistoffer mot borrelia. Mange visste ikke at de hadde vært smittet.

Flått

Forskerne er på jakt etter Søgne-folk i alderen 18 – 69, som vil la seg forske på.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Derfor settes det nå i gang ny forskning og folk blir bedt om å gi blod. Sørlandet sykehus vil undersøke hvor stor del av befolkningen som har eller har hatt flåttbårne bakterier eller virus og hvilke helseplager dette gir.

Sykehuset søker nå mennesker mellom 18 og 69 år, bosatt i Søgne kommune, til det nye forskningsprosjektet.

Flere sykdommer

Som NRK.no skrev i mars i år, er flåtten bærer av flere sykdommer enn det som tidligere har vært kjent.

Derfor vil prosjektleder og nevrolog Erik Thomas Thortveit gå bredere ut enn det som er vanlig ved flåttforskning.

Erik Thomas Thortveit

Nevrolog Erik Thomas Thortveit leder forskningsprosjektet ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det er flere mikrober, enn de vi tradisjonelt har undersøkt, som kan overføres ved flåttbitt, forteller Thortveit.

Noen av sykdommene er kjent, men de fleste er påvist for første gang i Norge.

– Det er også en av grunnene til at vi gjør denne studien, sier forskeren of forklarer nærmere:

– Det er usikkerhet om hvilken rolle disse mikrobene har i forhold til sykdom hos mennesker. Hvis det er hyppig forekomst av antistoffer mot mikrobene, som tradisjonelt ikke er sjekket, kan det være snakk om mer rutinemessig testing.

Thortveit, som nå tar doktorgraden på dette prosjektet, sier at mange har vært smittet av flåttbårne infeksjoner uten å vite om det selv.

Sykdommen kan nemlig ha et mildt forløp. Hos blodgivere finner man at 17 prosent har antistoffer mot borrelia og mange av disse vet ikke at de har vært smittet.

Søgne kommune er valgt fordi det er mye flått og flåttbårne infeksjoner der.

Sørlandet sykehus / Prosjektbeskrivelse

Mye flått i Søgne

Søgne er den kommunen i landet med høyest forekomst av borreliainfeksjoner i nervesystemet, viser en studie som ble gjort for noen år siden.

Hele Søgnes befolkning, mellom 18 og 69 år, inviteres til å ta en blodprøve som så skal sjekkes for antistoffer mot fem ulike flåttbårne mikrober.

Eksperter skal så analysere prøvene for å finne ut om innbyggerne noen gang har vært i nærkontakt med flått.

Forskningsprosjektet er nå godkjent av komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det vil ta et år å få gjennomført alle blodprøvene.

– Et annet formål er å kartlegge helsetilstanden til befolkningen med fokus på såkalte subjektive helseplager, heter det i prosjektbeskrivelsen fra sykehuset.

Thortveit forteller også at det i år ser ut til å bli mer flåttaktivitet og flåttbårne infeksjoner enn i fjor, som var et rolig år på flåttfronten.