Ny forskning bekrefter mobbing i barnehagen

Ny forskning bekrefter at barn i barnehagen blir mobbet. I tillegg viser funnene at flere voksne bagatelliserer det som skjer. Det bekymrer.

Illustrasjonsbilde av barn i barnehage

Etter tre år med forskning på mobbing i barnehagen, foreligger rapporten som bekrefter tidligere funn.

Barn blir mobbet i barnehagen.

– Det er skremmende, men samtidig ikke så uventet. Barn kan være ganske slemme med hverandre hvis de ikke blir veiledet, sier Synnøve Glendrange.

Hun er styrer i Glendrange barnehage i Flekkefjord.

Barn blir utestengt fra lek

I rapporten kommer det fram at den største utfordringen når det gjelder mobbing i barnehagen, er utestenging fra lek.

Det bekymrer førsteamanuensis Ingrid Lund ved Høgskolen i Agder.

– Det er bekymringsfullt fordi leken noe av det aller viktigste for små barns utvikling. Å ha en god venn og å føle seg ønsket, gir trygghet. Det er viktig for barnets sosiale og emosjonelle utvikling, sier Lund.

Lund har stått for forskningen som også har avdekket at det forekommer verbal mobbing i barnehagen.

Én av fire bagatelliserer mobbingen

Resultatene viser at én av fire foreldre og barnehageansatte ikke tror at mobbing i barnehagen er av så stor betydning. Det synes Lund er alvorlig.

– Det kan bety at barn ikke blir tatt alvorlig når de forteller voksne at de har vært utsatt for negative handlinger, blitt utestengt fra lek eller at ingen har lyst til å være sammen med dem, sier Lund.

Hun har noen hypoteser på hvorfor enkelte bagatelliserer slike hendelser.

– Det kan skyldes at de tenker at «de er bare barn» og at det vil gå seg til, sier Lund.

Hun mener bagatellisering av mobbing i barnehagen er det samme som å bagatellisere barnehagens betydning for barnet. Ifølge henne har barnehagen stor betydning for barnets ve og vel og barnets psykiske helse.

– Viktig at voksne er til stede

I Glendrange barnehage i Flekkefjord er fellesskapet viktig. Alle skal bli sett.

Styreren tror at de voksne har en viktig rolle.

– Det er viktig at det voksne til stede hele tiden så de kan se hva som skjer, sier Glendrange.

Hun mener utestenging er skadelig.

– Det gir en dårlig selvfølelse. Man får en følelse av at man ikke er verd noe. Slike følelser er det negativt å dra med seg videre i livet, sier hun.

Lund forsker på mobbing i barnehagen