NRK Meny
Normal

- Bro over drikkevann vurderes

Konse­kvensene av å legge ny E39 mellom Vigeland og Fardal rett over hoved-drikkevannskilden for Lindesnes, vurderes av Statens vegvesen.

Vogntog på E39 mellom Vigeland og Osestad

Dagens trafikk går like ved drikkevannskilden Tarvannet. Den nye veien skal ha en bro tvers over vannet. (arkivfoto)

Foto: Odd Rømteland / NRK

Veianlegget kan få en flere hundre meter lang bro rett over drikkevannet, og skal tåle at en tankbil med kjemikalier velter

– Det er jo å sikre at faren for ulykker som velt med vogntog og det de måtte transportere - blir ivarettatt. Det forteller Solveig Hellevig, senioringeniør i Statens Vegvesen, region Sør.

Hun mener ny vei vil være bedre rustet mot utslipp enn dagens E39 som går like ved vannet.

Alle veialternativer krysser vannet

Det er presentert fire alternativer for ny E39 forbi Vigeland til Fardal i Vest-Agder i forbindelse med kommunedelplanen i Lindesnes. Alle disse vil krysse hoved-drikkevannskilden for Lindesnes, vannet Tarvann med bro og utfyllinger.

Kravene når slike veianlegg skal krysse drikkevann er svært strenge på grunn av faren for foruresning, og Mattilsynet må godkjenne planene.

Hellevig tror en ny vei vil være sikrere enn dagens med tanke på forurensning. Hun tror en ny vei vil kunne fange opp uslipp som kjemikalier fra en mulig tankbilvelt.

– Slik som veien vil bli bygd så vil man ha måter dette fanges opp på og kan ledes inn i et basseng. Det betyr at avrenningen fra slike mulige ulykker fanges opp.

LES OGSÅ:

Stormøte om E39

E39-strid i Ap