Normal

Ny E18-trasé neste uke

Arbeidet med alternativ omkjøringsvei er i full gang.

E18 ny omkjøringsvei

Her skal veien ligge.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bilister som reiser mellom Lillesand og Kristiansand må kjøre om Birkeland i få dager til. Etter planen skal ny vei forbi rasstedet på E18 i Lillesand stå klar over helga.

Etter omfattende undersøkelser av grunnforholdene bestemte Statens vegvesen seg for ny omkøyringsvei like innenfor rasstedet.

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt sier geologene har undersøkt den 100 meter nye veitraséen nesten meter for meter.

- Trasévalget er basert på de grunnboringene som er gjort - og som har vist hvor det er leire og hvor det ikke er leire, sier Tvedt.

- Vi forventer at veien kan åpnes i første halvdel av neste uke, sier Tvedt.

I gang med nyE18 etter ras

Rasstedet i nærheten av E18 ved Kjerlingland.

Areal på størrelse med en fotballbane gikk i raset på E18 ved Kjerlingland.

Foto: Anders Martinsen / Anders Martinsen