NRK Meny
Normal

Ny bøterekord for UP i Agder

237 sjåfører fikk forenklet forelegg for fart og 18 mistet lappen på Agder-veiene i påska. Dermed falt den tre år gamle rekorden.

Politioverbetjent Anders Mørk er overrasket over hvor mange som blir tatt ettersom kontrollene er varslet på forhånd.

Fem bilister mistet lappen i Fardalsbakken på E39 i Lyngdal 2. påskedag.

– Det er ikke så veldig hyggelige tall med tanke på at vi har skrevet ut det høyeste antallet forenklede forelegg på tre år, sier Øystein Krogstad, fungerende sjef for utrykningspolitiet i Agder og Sør-Øst.

  • 237 ble ilagt forenklet forelegg for høy fart.
  • 18 mistet lappen. Av disse ble 17 fratatt førerkort som følge av fart, mens én mistet lappen på grunn av adferd i trafikken.
  • Fem fikk forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon.

Den forrige rekorden er fra 2013 da det ble skrevet ut 230 forenklede forelgg for høy fart gjennom påska.

På landsbasis endte det med over 100 førerkortbeslag og rundt 1.000 bøter for fartsovertredelser i påsketrafikken.

Vi står på de samme plassene år ut og år inn. Likevel blir de samme sjåførene stanset. Det forundrer meg.

Øystein Krogstad, UP-sjef

Hovedmålet oppnådd

Krogstad mener årets tall vitner om at hastigheten har tatt seg opp i Agder i påska. Det liker han dårlig.

– Jeg tenker først og fremst at det er trist. Samtidig må man ikke glemme at vi har oppnådd det store målet som handler om ingen alvorlig skadde eller drepte i påsketrafikken. Det er det vi først og fremst kjemper for, sier Krogstad.

Selv om årets påske står for ny bøterekord, mener Krogstad den jevne bilist oppfører seg bra i trafikken.

– Med tanke på hvor mange tusen bilister som kjører gjennom agderfylkene i løpet av høytiden, så er ikke antallet forelegg så veldig stort. Men 237 er likevel for mange.

De samme tas år etter år

Krogstad har vært UP-sjef i Agder og Rogaland i snart seks år, men slutter i jobben i forbindelse med ny inndeling av UP-distrikter. Han har i løpet av årene sett et underlig utviklingstrekk.

UP-sjef for Rogaland og Agder, Øystein Krogstad

Fungerende UP-sjef i Agder, Øystein Krogstad.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Vi opplever oftere at samme bilister blir tatt for høy fart både to og tre år på rad – på de samme plassene. Påske etter påske oppfordrer vi bilister til å være på vakt. Vi står på de samme plassene år ut og år inn. Likevel blir de samme sjåførene stanset. Det forundrer meg, sier Krogstad.

– Må det kraftigere lut til gjennom høyere bøter?

– Jeg synes bøtesatsene i trafikken er høye. Vi har den medisin vi har gjennom forenklede forelegg og førerkortbeslag. Hvis det ikke virker, må de samme personene få den samme medisin år etter år. Så får vi håpe at færre trenger medisin etter hvert, humrer Krogstad.

Ander Mørk politioverbetjent UP

Politioverbetjent i UP, Anders Mørk.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Mistet lappen i 133 km/t

NRK var med da UP holdt kontroll i Fardalsbakken 2. påskedag. Da mistet en sjåfør lappen etter å ha kjørt i 133 km/t i 80-sonen i Fardalsbakken i Lyngdal. UP-overbetjent Anders Mørk sier det til tider har vært hektisk.

– Noen blir overraket over at de blir tatt i så høy hastighet, mens andre er vel vitende om at de har kjørt for fort. Folk blir ikke sinna, men skuffet, sier han.