Ny ambulansebåt får beredskap hele året

Lillesand Røde Kors har kjøpt ny ambulansebåt til nærmere sju millioner. Den nye båten vil være bemannet hele året, noe som betyr er stor forbedring av beredskapen i skjærgården.

Ambulansebåt

Den nye ambulansebåten til Lillesand Røde Kors er 40 fot lang, og vil kunne transportere pasienter sikkert og komfortabelt.

Foto: Gazelle Technology / Privat

– Dette er kjempebra, og utrolig viktig for beredskapen i skjærgården, sier en fornøyd ordfører, Arne Thomassen.

Lillesand er en av de mest folkerike kystkommunene på sommeren, med 1900 hytter og mange besøkende båtturister. Røde Kors' ambulansebåt har i tretti år vært en viktig del av beredskapen i skjærgården på sommerstid, men den nye båten skal bli bemannet hele året.

Arne Thomassen

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen, er glad for at beredskapen i skjærgården nå blir styrket hele året.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Ambulansebåt

Den gamle ambulansebåten var gammel og åpen, og egnet seg dårlig til pasienttransport.

Foto: Røde Kors / privat

– Vi ser jo at det blir stadig mer trafikk på sjøen hele året, og vi har også en del fastboende ute på øyene, så dette er viktig, og veldig kjærkomment, fortsetter Thomassen.

For å understreke viktigheten av å ha en slik beredskap, bevilget bystyret i budsjettet for 2017 en symbolsk sum på 100 000 kroner til den nye båten.

En «fullblods» redningsbåt

Den gamle ambulansebåten var gammel og åpen, og egnet seg dårlig til pasienttransport. Den nye, som er under bygging, blir 12 meter lang, og med et stort overbygg.

– Dette blir en «fullblods» redningsbåt, som ligner litt på en redningsskøyte, men med fokus på pasienttransport, sier Eirik Kartbråthen, som er leder av Lillesand Røde Kors. Båten er laget på bestilling fra Lillesand Røde Kors, og en av de første av sitt slag.

Eirik Kartbråthen

Eirik Kartbråthen er leder av Lillesand Røde Kors. Nå trenger de flere frivillige til å bemanne den nye ambulansebåten.

Foto: Røde Kors / privat

– I tillegg til at vi nå kan frakte pasienter på en sikker og komfortabel måte, vil båten være utstyrt med brannpumpe og slepeutstyr, slik at vi også kan bistå ved brann- og redningsaksjoner, forteller Kartbråthen.

Med den nye båten kan de dekke hele kysten fra Tvedestrand til Kristiansand.

Trenger flere frivillige

Den nye båten har forventet levering nå i mars, og skal settes rett ut i tjeneste. Båten bemannes av frivillige, og nå trenger Røde Kors flere hjelpere.

– Vi har god kontakt med AMK-sentralen som ligger her i Lillesand, og mange av de frivillige vi har i dag er rekruttert fra ambulansetjenesten. Men vi mangler fortsatt en 10-15 frivillige, nå som vi skal begynne med helårsbemanning, sier Kartbråthen.

Ambulansebåt

Den nye ambulansebåten er under bygging på et verft utenfor Molde. Forventet levering er i mars.

Foto: Gazelle Technology / privat