NRK Meny

NVE frykter boligområder

Nivåene stiger på alle målestasjoner, og NVE regner med det nås rødt nivå enkelte steder. Spesielt utsatt nå er boligområder på Mosby som ligger ved Otra, ifølge NVE. Også Mandalselva og Tovdalsvassdraget begynner å få høy vannføring.