Novemberfilm og NRK felt i PFU

Daglig leder i Novemberfilm i Arendal, Kjetil Johnsen, får kritikk av Pressens Faglige Utvalg for dokumentaren om bortføringen av journalist Pål Refsdal i Afghanistan som ble vist i NRK Brennpunkt. PFU mener NRK har brutt god presseskikk ved å vise dokumentaren.

Kjetil Johnsen (t.v) og Pål Refsdal

Kjetil Johnsen (t.v) på pressekonferansen der Pål Refsdal fortalte om fangenskapet i Afghanistan. Kort tid etter kom dokumentar-filmen om saken.

Foto: Schrøder, Tor Erik / Scanpix

Novemberfilm og NRK ble tirsdag felt i Pressens Faglige Utvalg, melder journalisten.no.

Utenriksdepartementet, UD, hadde klaget dokumentar-filmen og visningen av den inn for PFU.

NRK Brennpunkt viste dokumentaren på fjernsyn etter at journalist Pål Refsdal var frigitt fra fangenskap i Afghanistan der han var på reise for Novemberfilm.

PFU mener NRK brøt god presseskikk og er felt i PFU. Her kan du lese PFUs omfattende argumentasjon.

PFU konkluderer med at NRK har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 og punkt 3.10 i forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren "Kidnappet av Taliban".

UD klaget saken inn

Klagen gjaldt NRK Brennpunkts program «Kidnappet av Taliban», som omhandlet kidnappingen av journalist Pål Refsdal i Afghanistan i november 2009.

Refsdal satt fanget i seks dager, og deler av programmet handlet om arbeidet med å få ham frigitt.

Utenriksdepartementet klaget saken inn for PFU og mente at NRK hadde opptrådt i strid med to punkter i Vær Varsom-plakaten.

Det dreier seg dels om hvilke premisser som ble lagt da Refsdals arbeidsgiver, daglig leder i Novemberfilm AS Kjetil Johnsen, ble involvert i frigivningsprosessen nettopp som arbeidsgiver.

Og dels dreier klagen seg om at han gjorde skjulte opptak under samarbeidet med kriseteamet i UD. Noen av disse opptakene er brukt i programmet.

Underdirektør Ragnhild Imerslund i UD karakteriserte dokumentaren som hatteblanding av Novemberfilms daglige leder Kjetil Johnsen.

NRK avviste klagen

NRK avviste klagen og mener at det ikke er klart hvilke premisser som lå til grunn under Novemberfilms leders samarbeid med UD og politiets kriseteam.

Videre anførte NRK at UD ikke har påvist hvilke negative følger programmet har hatt for enkeltpersoner eller organisasjoner.

NRK mener også, i motsetning til UD, at de presseetiske kravene til berettigelsen av skjulte opptak, er oppfylt.

Det hevdes fra NRKs side at opptakene dokumenterte at utbetaling av løsepenger var en mulighet det ble arbeidet med, i strid med uttalte prinsipper fra norske myndigheter.

Johnsen og NRK Brennpunkt viste til at UD var involvert gjennom hele prosessen med dokumentaren. Samtidig sa Johnsen at verken han eller NRK kjenner til at deres publisering av arbeidsmetodene til UD har hatt noen konsekvenser for folk som arbeider i områder som Refsdal.

PFU ga UD medhold

PFU legger til grunn at Novemberfilms daglige leder ble kontaktet av UDs kriseteam alene i kraft av at han var Refsdals arbeidsgiver. Videre legger utvalget til grunn at man i kriseteamet hadde en forståelse, i alle fall på ledernivå, av at det kun var som arbeidsgiver han deltok i prosessen med å få frigitt sin medarbeider.

Samtidig er det åpenbart at partene har hatt ulik forståelse for hvilke premisser som eksisterte for samarbeidet mellom kriseteamet og filmselskapets leder, mener PFU.

Det understrekes at problemstillinger knyttet til skjulte opptak primært dreier seg om publiseringen av dem. Å gjøre opptak kan som regel sammenlignes med at skrivende journalister noterer, mens å publisere opptak som er gjort uten kildens vitende, ofte kan innebære en krenkelse.

Slik publisering skal bare gjøres når skjulte opptak har vært eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Etter utvalgets mening var disse kravene, slik de er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 3.10, bare delvis til stede. Utvalget mener opplysningene vil kunne defineres som av vesentlig betydning, men kan vanskelig se at dette var eneste mulighet til å dokumentere at bruk av løsepenger var en mulig strategi for å få løslatt Refsdal.

Uklarhet om roller

Videre mener utvalget at kravene til å klargjøre og etterleve premissene i det foreliggende tilfellet i det vesentlige må tilligge mediet. Det var leder for Novemberfilm, Refsdals arbeidsgiver, som skapte uklarhet om hvilken rolle han til enhver tid hadde.

Gjennom arbeidsgiverrollen skapte han en fortrolighet til medarbeidere i kriseteamet som han så benyttet i journalistarbeidet.

Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.»

PFU mener NRK har brutt god presseskikk.