NRK Meny
Normal

Frykter pirater

Rederiet J. J. Ugland Companies i Grimstad er på vei til Somalia.

Somaliske pirater

Piratsituasjonen rundt Afrikas Horn bekymrer lokale shippingselskap.

Foto: U.S. Navy / AP

Rederiet J.J. Ugland Selskapene i Grimstad vurderer å leie marinefartøy i det piratutsatte farvannet utenfor Somalia.

Rederiet har i dag ikke skip i området, men et skip er på vei gjennom Suezkanalen.

- Vi vurderer om vi skal la det gå rundt Afrika istedenfor, men det er ikke besluttet ennå, sier administrerende direktør i J.J. Ugland Selskapene, Hans Ivar Vigen, til Agderposten.no .

Er omdirigert

Heller ikke Bergshav Management i Grimstad har noen skip i området nå, ifølge styreleder Atle Bergshaven.

- Egentlig skulle ett av skipene seilt gjennom Suezkanalen, men det ble omdirigert så de slipper å seile gjennom det konfliktfylte området, sier Bergshaven, til Agderposten.no.

Han medgir at piratene som opererer i farvannene utenfor Afrikas Horn, fører til dyp bekymring i næringen.

- Hvis denne konflikten skal vare i årevis vil selvfølgelig alle rederier bli påvirket, sier Bergshaven.

Er bekymret

Skipsforsikringsselskapet Gard i Arendal er svært bekymret for sikkerheten til skip i området. Mange av de 6 000 havgående skipene som Gard forsikrer har seilingsruter som gjør at de passerer havområdene utenfor Somalia.

Advokat Jove Ytreland hos Gard opplyser til avisa at selskapet i lengre tid har vært opptatt av problemene som piratene i området skaper for internasjonal skipsfart, rederinæringen og sikkerheten for mannskapene på skipene.

- Problemene har økt i omfang og Gard opplever situasjonen nå som meget bekymringsfull, sier Ytreland.

Selskapet forsøker å gi råd til kundene, blant annet ved å vise til mottiltak og anbefalte prosedyrer med tanke på nødmeldinger for skip som blir utsatt for angrep.

- Vi kan ikke pålegge rederiene å bruke andre seilingsruter enn det de måtte ha avtalt med sine kunder, men rådgir dem generelt til å utvise stor varsomhet.