Norsk legestudie: – Pasienter opplever bedring etter healing

Margit Holen har fått healing på arbeidsplassen i over ti år og er overbevist om at behandlingen har effekt. Nå viser det første norske legestudiet på dette området at mange pasienter opplever en bedring etter healing.

Margit Holen

Margit Holen og de andre ansatte ved elektronikkbedriften Kitron har fått healing på arbeidsplassen i over ti år.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Ifølge rapporten opplevde pasientene selv en bedring på rundt 50 prosent i snitt på alle symptomene som ble oppgitt.

Forskningen som er utført av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), har tatt for seg 92 pasienter i Aust-Agder, skriver Arendals Tidende.

Spesialist i psykiatri og overlege ved Sørlandet sykehus, Olav Knudsen-Baas, har arbeidet med forskningen i samarbeid med NAFKAM siden 2013.

– Det kan være tilfeller hvor det er vanskelig å påvise andre effekter utover placeboeffekt, men erfaringer fra observasjoner av healing er interessante, sier psykiateren.

Flest kvinner

De har sett på hvorfor pasientene oppsøker healere, og hvordan de selv opplever at de ulike plagene har endret seg etter den alternative behandlingen

I studien var det 80 prosent kvinner, hvor 82 prosent av dem hadde kroniske plager.

Disse ble delt inn i fire kategorier: smerter, utmattelse, psykiske problemer, og kategorien annet.

Agnete Kristoffersen er prosjektleder ved NAFKAM, og understreker at forskningen så langt ikke har sett på effekten av healing, men hvordan pasientene selv opplevde endringer i tida etter kontakt med healer.

– Det er interessante funn, men vi har ikke grunnlag for å si at healing har effekt utifra på denne studien. Men vi ønsker nå å gå videre og forske mer på dette området, sier Kristoffersen.

Healing på arbeidsplassen

En rekke av pasientene som er med i undersøkelsen er ansatte ved teknologibedriften Kitron i Arendal.

Her har ledelsen tilbudt de ansatte ukentlig healing i over ti år.

– Dette gjør bedriften for øke trivselen og få ned sykefraværet, og vi vet at det har en positiv effekt, sier produksjonsleder, Margit Holen.

– Jeg sliter selv med sjøgrens syndrom og osteoartrose, og merker at behandlingen gir bedring for symptomer og smerter. Det er faktisk den behandlingen som har hjulpet meg best.

Margit Holen, Kitron

Produksjonsleder, Margit Holen ved Kitron har både sjøgrens syndrom og osteoartrose, og mener at healingen hun får på arbeidsplassen har hatt en positiv effekt på symptomer og smerter.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Verdiløs undersøkelse

Torunn Anthonsen i Arendal har drevet som healer i 16 år. Mange av hennes pasienter er med i den omtalte studien. Hun er glad for at den medisinske forskningen nå har sett på hvordan pasientene opplever behandlingen.

– Jeg er ikke overrasket over at forskningen viser at pasientene opplever en positiv effekt, men det er viktig å få mer kunnskap om dette.

Torunn Anthonsen

Healer Torunn Anthonsen i Arendal er glad for at behandlingsformen nå blir forsket på.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Professor ved Universitetet i Oslo og smittevernlege i Arendal, Preben Aavitsland er svært kritisk til forskningsrapporten, som han mener ikke holder mål.

– Denne forskningen er verdiløs og kan ikke si noen ting om effekten på healing.

Han er også kritisk til å bruke offentlige ressurser på slik forskning.

– Jeg er forundret over at staten holder seg med et eget senter som driver den slags forskning, og like forundret over at psykiatere ved våre sykehus har tid til å drive med den slags tøv.

Overlege Knudsen-Baas ved Sørlandet sykehus ser annerledes på det.

– Studien er vitenskapelig basert, og resultatene gir grunnlag for videre forskning, sier han.

Rettelse: Overskriften i denne saken er endret fordi den opprinnelige versjonen ga inntrykk av at det var målt en reell medisinsk effekt av healing, noe den omtalte studien ikke gir grunnlag for å hevde. Sitatene til overlege ved Sørlandet sykehus, Olav Knudsen-Baas, er også endret i etterkant da han mente han var feil gjengitt i den opprinnelige versjonen.