Nordmenn har fått lavere inntekt

Alle husholdningstyper her i landet opplevde en kraftig realinntektsnedgang i 2016. Blant gruppene med størst nedgang i inntektene er barnefamiliene.

Lommebok med pengesedler

Folk flest har fått mindre i inntekt.

Foto: Illustrasjonsfoto Tor Richardsen

Forklaringen er sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner. For alle husholdninger var medianinntekt etter skatt 497.600 kroner i 2016. Målt i faste priser var dette 2,2 prosent eller 11.000 kroner lavere enn året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB

Rogaland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Møre og Romsdal, Agder-fylkene og Akershus er fylkene med mest markant nedgang i inntekt.

Foto: SSB

Barnefamilier hardt rammet

Nivået på medianinntekten til husholdningene i 2016 er dermed tilbake på om lag samme nivå som i 2013.

Størst nedgang i inntektene opplevde barnefamiliene. Blant par med barn, der yngste barn var i alderen 0–6 år, var medianinntekt etter skatt på 743.600 kroner i 2016.

Omregnet i faste priser var dette nesten 19.000 kroner, eller 2,4 prosent, mindre enn året før.

Regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller i realinntektsnedgangen fra 2015 til 2016 blant norske privathusholdninger.

Nedgangstidene i oljenæringen førte til størst tap i realinntekt blant vestlandske hushold. Størst var nedgangen i Rogaland hvor median inntekt etter skatt falt med nesten 25 000 kroner målt i faste priser.

Også oljefylkene Aust- og Vest-Agder var blant stedene i Norge med størst inntektsnedgang fra 2015 til 2016. Etter skatt regner SSB med at en inntektene på Agder har falt med rundt 13.000 kroner.