NRK Meny
Normal

49 prosent av KinoSør er solgt

Nordisk Film har inngått avtale med Kristiansand Kino Holding AS om å kjøpe 49 prosent av aksjene i KinoSør AS. Forhandlinger med flere interessenter har pågått siden april.

Fønix kino, Kristiansand

Fønix kino i Kristiansand er en del av selskapet KinoSør AS som består av en rekke kinoer i landsdelen.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Politikerne i bystyret i Kristiansand vedtok i fjor høst å starte en prosess med tanke på salg av 49 prosent av aksjene i KinoSør AS.

Styret i Kristiansand Kino Holding AS har i dag inngått en avtale med Nordisk Film, heter det i en pressemelding fra Kristiansand Kino.

To interessenter

Det har vært gjennomført forhandlinger med to interessenter i løpet av våren, og det ble mottatt endelig bud fra begge disse 26. juni.

Etter en samlet vurdering har styret i Kristiansand Kino Holding AS valgt å inngå en avtale med Nordisk Film.

I avtalen som er inngått har partene kommet til enighet om en del vesentlige punkter:

  • KinoSør skal drives etter forretningsmessige prinsipper innenfor formålets rammer, og i samsvar med gjeldende konsesjonsbestemmelser, samtidig som KinoSør skal opprettholde og videreutvikle et bredt filmtilbud i regionen.
  • KinoSør skal ha sin kontoradresse i Kristiansand, og både selskapets ledelse og film- og kinofaglige kompetanse skal opprettholdes lokalt.
  • Selv om Barnefilmfestivalen ikke inngår i salget, har partene forpliktet seg til å videreføre både Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG, og begge parter skal bidra positivt til videre utvikling av festivalene.
  • Nordisk Film ønsker også, i samråd med lokale institusjoner og bransjeaktører, å bidra til plassering av filmproduksjoner i regionen. Man ønsker i tillegg å bidra til etableringen av et selvstendig filmlaboratorium i regionen, primært for barn og unge. Et slikt filmlaboratorium kan lages etter modell fra danske ”Film-X”.

Godt fornøyd

Styreleder i Kristiansand Kino Holding AS, Espen Saga, sier i pressemeldingen at han er godt fornøyd med avtalen som nå foreligger.

– Vi opplever Nordisk Film som en solid, langsiktig og strategisk samarbeidspartner for KinoSør, og de har et genuint ønske om å bidra til å videreutvikle filmtilbudet i regionen på en positiv måte, sier Saga.

Han sier at man også har fått på plass en avtale som ivaretar de forholdene som lå til grunn for bystyrets beslutning, nemlig å sikre et bredt filmtilbud i tråd med konsesjonen, videreføre Barnefilmfestivalen og å beholde både ledelsen og den film- og kinofaglige kompetansen lokalt.

Nordisk Film fornøyd

Også Nordisk Film er tilfreds med at det nå foreligger en avtale mellom partene.

– Vi vil sammen med både KinoSør og Kristiansand kommune sikre publikum på Sørlandet gode kinoopplevelser i årene som kommer.

Det sier John Amund Tønnes, CEO i Nordisk Film Cinemas, i en pressemelding.

Saken kommer trolig opp til avgjørende politisk behandling i bystyret i Kristiansand i løpet av høsten.