Norden ser til Kristiansand

– Jeg er imponert over hva Kristiansand har fått til på kort tid, sier generalsekretær for Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. I løpet av ett år har ungdomsvolden i byen blitt halvert, og i dag delte kommunen sin erfaring med andre nordiske byer.