NRK Meny
Normal

Nok snakk - nå må vi handle

Det snakkes mye, men gjøres altfor lite for å hindre vold mot barn, mener Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse jobber blant annet med å forebygge vold og overgrep mot barn og for å styrke barns rettssikkerhet.

Foto: Anne Torhild Nilsen/NRK

Konferranse om vold i nære relasjoner

Over 200 personer deltok på konferansen 'Et liv uten vold'.

Foto: Anne Torhild Nilsen/NRK

Over 200 personer deltok i dag på en konferanse om vold i nære relasjoner i Kristiansand. Konferansen var for politikere og for folk som jobber med barn og unge i offentlige etater og frivillige organisasjoner.

Ada Sofie Austegard synes konferansen er viktig, men mener det nå er på tide å gjøre noe, ikke bare snakke om det.

– Barneminister Solveig Horne sier at dette er et stort samfunnsproblem som koster Norge mange milliarder i året. Da holdet det ikke å tildele tre millioner kroner her og fire millioner kroner der, sier Austegard.

Hun sier at alle barn må undervises i hva det vil si å leve med vold i familien.

Austegard mener de som jobber med barn som utsettes for vold og overgrep må ut der barna er.

Tverrfaglighet viktig

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok på konferansen og snakket om regjeringens tiltak for å beskytte barn mot en oppvekst med vold.

Horne snakket blant annet om hvor viktig det er at ulike offentlige etater jobber tverrfaglig sammen for å hindre at familier som har det vanskelig blir kasteballer i systemet.

– Vi må styrke foreldrerollen og familieverntjenesten. Foreldre som sliter skal få den hjelpen de trenger, sa Horne.

Bruk helsestasjonene

Horne sier regjeringen vil bevilge 400 millioner kroner til kommunene og ber dem om å prioritere helsestasjonene.

Barne- og familieminister Solveig Horne

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne på talerstolen.

Foto: Anne Torhild Nilsen/NRK

– Bruk helsesøstrene, det er min kjepphest. Helsestasjonene har tillit blant folk. Prioriter helsesøstrene og helsestasjonen, så vil dere bruke mindre penger på barnevern, sa Horne, direkte henvendt til politikerne i salen.

Hun snakket om at vold i nære relasjoner koster samfunnet milliarder årlig, men innrømmer at det likevel er vanskelig å få penger til forebygging.

Horne sier arbeidet mot vold er prioritert, både i hennes departement, i Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet.

– Dette er et arbeid som regjeringen setter veldig høyt. Vi har planer og ønsker å følge opp i de årlige budsjettene med å bevilge penger til dette viktige arbeidet.

– Vi må gjøre de som jobber med barn hver eneste dag i stand til å se barna, tørre å snakke med dem og gi de den hjelpen de trenger. Vi vil styrke barnevernet og helsestasjonene som skal bli flinkere til å se familiene og hjelpe barna.

Solveig Horne på konferranse om vold i nære relasjoner

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne snakker om vold i nære relasjoner.

Barnehagen et trumfkort

Familierådgiver Øivind Aschjem som har jobbet med familievold i over 30 år snakket om hva vold gjør med barn og om hvordan volden de utsettes for som små preger dem livet igjennom.

Øivind Aschjem

Familierådgiver Øivind Aschjem var en av foredragsholderne på konferansen.

Foto: Anne Torhild Nilsen/NRK

Han mener barnehagene og helsestasjonene er samfunnets trumfkort for å gjøre noe med vold i familier. Det er jordmødrene, helsesøstrene og barnehageansatte som møter barna og foreldrene tidlig i livet og som derfor kan avdekke vold tidlig.

Aschjem mener derfor det er viktig å øke kompetansen blant dem som møter de aller minste barna og å gjøre arbeidsforholdene deres gode.

– For det første må kunnskapen om vold mot barn økes, både i grunnutdanningene og i videreutdanningene. I tillegg må man gi faglig støtte både gjennom barnevernets bidrag, familievernets bidrag og politiets bidrag, slik at de tør å stille spørsmål om hvorvidt barn i deres barnehage har det godt hjemme.

Foreldrenes ansvar

Han mener også man må bli åpnere og tørre å snakke med flere foreldre om vold og overgrep og om at det først og fremst er foreldrenes ansvar å gi barna en trygg oppvekst.

– Jeg tror mange foreldre lengter etter en annen type samtale med både helsesøster og ansatte i barnehager. For jeg som mor eller far vet jo at det å slå barna mine er feil, at det å være full i helga ikke er bra for barnet mitt og at seksuelle overgrep er dødsfarlig, men ingen snakker med meg om det.

Aschjem rettet også kritikk mot at mange barnevernsansatte har altfor mange saker de jobber med, slik at det blir umulig å gjøre en god jobb. Han er også kritisk til at mange barn må vente ut over tidsfristen på å få avgitt dommeravhør.