Nok et politispørsmål i Stortinget

Nok en agderpolitiker stiller spørsmål til en statsråd om situasjonen for politiet på Agder.

Politi
Foto: Martinsen, Anders / Aftenposten

 

Torbjørn Andersen
Foto: NRK

Torbjørn Andersen (Frp, Aust-Agder), spør justisminister Knut Storberget om han snarest vil rydde opp i striden i Agder politidistrikt.

Andersen referer til at tjenestemenn offentlig kritiserer politimesterens disposisjoner.

Han nevner også spørsmålet at det neste år blir 19 ledige stillinger i politiet som ikke bemannes.

Andersen skriver i spørsmålet til statsråden at dette i særlig grad rammer distriktene og trekker fram sin egen hjemkommune Froland som eksempel.

Mange spørsmål

Andre fra agderbenken på Stortinget har også stilt spørsmål til statsråder om politisituasjonen på Agder. Peter Gitmark (H, Vest-Agder) har meldt et spørrtimespørsål til fornyings- og administrasjonsministeren om hvorfor politiet betaler en husleie langt over markedspris i Justisbygget i Kristiansand.

Henning Skumsvoll (Frp, Vest-Agder) har skrevet til Knut Storberget om politimester Bjørn Hareides utsagn om at folk må finne seg i litt hverdagskriminalitet fordi politiet prioriterer liv og helse og forebyggende ungdomsarbeid.

Inger Løite (Ap, Aust-Agder) kommer skal ta opp politisituasjonen på Agder direkte opp med statsrpd Storberget gjennom kanalene i Arbeiderpartiet.

Anne Margrethe Larsen (Venstre, Vest-Agder) har også sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren om virkningene av politireformen. Hun mener at intensjonene i reformen ikke er innfridd, og at det er distriktene som får færre politifolk, noe som ikke var meningen.