Nok en sjøkabel til Feda

Denne gangen planlegges det en strømkabel i sjøen mellom Feda i Kvinesdal og Tyskland. Prislappen er på mellom 4,4-5,6 milliarder kroner.

Lang sjøkabel

Ny sjøkabel kan komme til Feda.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Arbeidet med strømkabelen mellom Feda og Nederland er ikke ferdig før enda et kabelprosjekt lanseres, skriver avisen Agder.

Målet med den nye kraftforbindelsen mellom Norge og Tyskland er, i likhet med kabelen til Nederland, å bedre utnyttelsen av energiproduksjonen mellom Norge og kontinentet.

Feda mest aktuell

NorGer KS ser for seg at en ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Tyskland kan ilandføres på Feda, Lista og alternativt Kristiansand-området.

Ifølge NorGer er det mest aktuelle alternativet en forbindelse med ilandføring på Feda, skriver Agder. Dersom dette alternativet velges, kan man benytte eksisterende tunnel fra sjøbunn til tomt for omformeranlegg. Området for omformeranlegget er ferdig regulert, og konsekvensene er utredet og kjente.

Jevnere kraftpris

NorGer KS begrunner den nye kabelen med at kraftforbindelsen vil bidra til å bedre utnyttelsen av energiproduksjonen i Norge og i Tyskland, den vil medvirke til jevnere kraftpris til forbrukerne ved at tilgangen til kraft økes, og at en redusert kraftproduksjon blir mindre prisdrivende.

De neste ukene skal det arrangeres tre offentlige møter om den planlagte kabelløsningen i Farsund, Kvinesdal og Sirdal. Deretter skal forslaget om ny sjøkabel ut på høring og NorGer KS må så utforme en søknad og lage en konsekvensutredning for prosjektet.

Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta før selskapet eventuelt har fått tillatelse og er beredt til å utføre kabelleggingen i sjøen  inn Fedafjorden og i tunnel til Raustad. Der etableres det en likestrømsforbindelse til Tonstad, som sannsynligvis kommer til å bli tilkoblingspunkt med sentralnettet.

Agder Energi involvert

Den nye strømkabelen mellom Norge og Nederland blir ferdig senere i høst. Den 580 km lange ledningen er verdens lengste undersjøiske strømkabel, og gjør at det norske og europeiske strømnettet kan knyttes nærmere sammen.

Nå er det selskapet NorGer KS som har planer om å anlegge en såkalt likestrømsforbindelse mellom Tyskland og Norge, ifølge avisen Agder. NorGer KS er et partnerskap mellom selskapene NorGer KS, Agder Energi Produksjon, Lyse Produksjon, Elektrisitats-Gesellschaft Laufenberg AG og EWE Aktiengesellschaft.