Noen få hundre innbyggere skal stemme over kommunens fremtid

I hyttekommunen Sirdal er det krefter som vil bryte ut og bli en del av naboene i Rogaland. I slutten av november skal et fåtall av innbyggerne stemme.

sirdal høyfjellet

I Sirdal kommune er det mer enn 4000 hytter. Innbyggertallet er på knapt 1800.

Foto: Christina Cantero / NRK

Det er Tore Kvæven fra Sirdal som har tatt initiativ til folkeavstemningen.

Den skal holdes for innbyggere som bor nord i kommunen. De skal stemme over om de skal fortsette å tilhøre kommunen fremover.

Tore Kvæven Sirdal 4

Tore Kvæven har tatt initiativ til folkeavstemningen. Han bor på Kvæven, nord i Sirdal.

Foto: Christina Cantero / NRK

Det bunner i en årelang bygdekrangel mellom nord og sør, mener Kvæven.

Han er ikke fornøyd med måten politikerne de siste årene har fordelt godene mellom Øvre Sirdal og Tonstad.

Sistnevnte er kommunesenter, hvor de fleste innbyggerne i Sirdal bor.

Kvæven hevder Sirdal er splittet. Den nordlige delen av kommunen har blitt en utkant som taper kampen mot sør, mener han.

– Noen ganger er skilsmisse det beste, har Kvæven tidligere uttalt til NRK.

Den prisvinnende forfatteren er ikke tilknyttet et politisk parti, men har engasjert seg sterkt i saken privat.

Kvæven mener bygdene i Øvre Sirdal bør bli en del av Gjesdal i Rogaland.

Dette skal stemmes over 25. og 28. november.

Kun innbyggere som er folkeregistrert med postnummer 4443 Tjørhom, i tillegg til bygdene Handeland og Dorga, kan stemme.

Det bor 200-300 personer i dette området.

Bro Sirdal

Kvæven vil at bygdene nord for Dorga bru i Sirdal skal bryte ut av kommunen.

Foto: Christina Cantero / NRK

Vil gå videre til Fylkesmannen

Slike innbyggerinitiativ har også skjedd andre steder i landet.

I 2017 tok folk fra Bryggja i gamle Sogn og Fjordane initiativ til å bryte ut bryte ut av Vågsøy og bli en del av nabokommunen Eid.

Deretter gikk Fylkesmannen i gang med en innbyggerundersøkelse i bygda.

I Sirdal vil Kvæven bruke svaret fra den private folkeavstemningen til å avgjøre om han skal gå videre med en søknad til Fylkesmannen i Agder.

Kun hvis flertallet av stemmene er positive til en grensejustering, kommer Kvæven til å gå videre.

– Skulle derimot resultatet av avstemmingen bli negativt, eller hvis deltakelsen i valget blir så lavt at det tyder på manglende engasjement, kommer jeg ikke til å sende noen søknad, skriver Kvæven i et debattinnlegg som først ble publisert på Sirdal Media.

Fylkesmannen i Agder opplyser til NRK at saken kan bli avvist hvis den er «dårlig begrunnet eller oppnår liten støtte fra de berørte».

– Hvis det er stor lokal enighet vil dette kunne være viktig for å få saken utredet og lagt fram for beslutning, sier spesialrådgiver Dag Petter Sødal.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar endelig avgjørelse i slike saker.

Jonny Liland ordfører Sirdal

Ordfører Jonny Liland (Ap) i Sirdal kommune.

Foto: Christina Cantero / NRK

Vil ikke uttale seg

NRK har vært i kontakt med ordfører Jonny Liland (Ap), som viser til sine tidligere uttalelser i saken.

Han har blant annet uttalt at han synes det er «uforståelig».

Liland ønsker ikke å kommentere saken i denne omgang.

I stedet viser han til uttalelser fra rådmann Inge Hedenstad Stangeland.

– Valgstyret i Sirdal kommune er ikke involvert i den private folkeavstemmingen, skriver rådmannen i en epost sendt til NRK via Liland.

Valgstyret består av Thomas Nygaard, Siri Ådneram, Arvid Tjørhom og Tore Kvæven.

Han mener initiativet ikke er noe mer enn «en underskriftsliste der innbyggere og andre ønsker å fremme sine synspunkter i tråd med grunnlovsfestet ytringsfrihet».

– Innbyggere i Sirdal har ingen forpliktelse om «stemme» ved private folkeavstemminger, skriver rådmannen.