Blir ikke lagt ned

Nodeland stasjon blir ikke nedlagt, men oppgradert.

Nodeland stasjon
Foto: Ane Lindahl / NRK

Det er meldinga ordfører Johnny Greibesland har mottatt fra Jernbaneverket i dag.

– Som jeg ser det nå, føler jeg meg veldig trygg på at Nodeland stasjon er en stasjon som blir satset på i framtida og blir tilrettelagt for økt bruk, sier Greibesland.

Johnny Greibesland

Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen.

Foto: Ane Lindahl / NRK

Nye sikkerhetskrav krever at Togsatsning på Nodeland en fiasko til togenes lengde. Gribesland har tidligere uttrykt skuffelse over at stasjonen i Songdalen ikke stod på lista over stasjoner som skulle opprustes.

LES: Togsatsning på Nodeland en fiasko

– Jeg har fått bekreftet fra Jernbaneverket at det ikke foreligger noen planer om å legge ned Nodeland stasjon. Tvert i mot signaliserte Jernbaneverket at det er en nært forestående utbygging av et kryssningsspor, og i den forbindelse vil også perrongen på stasjonen bli utvidet med ganske mange meter, sier Greibesland.