Ni råd til ni perler: Vil finpusse sørlandsbyene

– Sørlandsbyene er som et perlekjede, men perlene kan bli blankere, sier Kari Huvestad som inviterer til konferanse om sørlandsbyene. En arkitekturprofessor skal gi hver by ett konkret råd.

Grimstad

Sørlandsbyene kan med enkle grep bli bedre for fotgjengere. Prosjektleder Kari Huvestad i Aust-Agder fylkeskommune i en montasje hvor Smith Petersens gate i Grimstad har fått bredere fortau og flere elementer som vil gjøre den mer fotgjengervennlig.

Foto: Dronninga Landskap / Montasje

Rainer Stange

Rainer Stange er professor på Institutt for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Foto: NATHALIERNathalieRous.com
Blomsterbyen Risør

Blomster og hvite hus i Risør.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Jeg gleder meg veldig, sier Kari Huvestad i Aust-Agder fylkeskommune.

Professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Rainer Stange, har sammen med lokale folk vært på befaring i alle de ni sørlandsbyene.

I Mandal 17. september presenterer han funnene sine – og ett råd han vil gi til hver by.

«Reven tar alle gjessene lørdag kveld, Mikkel farer fort.»

– Jeg har tatt for meg den gamle barneregla hvor forbokstavene tilsvarer hver sin sørlandsby, sier Rainer Stange.

Professoren er landskapsarkitekt og arbeider også i firmaet Dronninga Landskap. Han har tidligere vært tilknyttet arkitektfirmaet Snøhetta, og gir nå råd til byene på strekningen Risør i øst til Flekkefjord i vest. Han har stått for en rekke byutviklingsprosjekter andre steder i landet.

– Det dreier seg om gater, parker, vann, møtesteder og broer sier Stange:

– Jeg har gitt hver by én ting de skal gjøre. Ni små ting.

InterCity

Togbytte på Nelaug

Togbytte fra Sørlandsbanen til Arendalsbanen på Nelaug stasjon. – Sats på InterCity, er rådet fra professor Rainer Stange.

Foto: DRONNINGA LANDSKAP

Men Stange vil først snakke om det store grepet Sørlandsdbyene bør ta – nemlig å kjempe for å få en hurtig jernbaneforbindelse mellom byene.

– Det viktigste for å få til en god byutvikling er å få på plass en elegant, effektiv InterCity-bane som forbinder de viktigste byene på Sørlandet. Den som har en effektiv bane, har én prosents større økonomisk vekst enn de som ikke har en slik bane.

Stange mener dette er veldig viktig for Sørlandet. Og det er noe alle byene og begge fylkene kan samle seg om.

– Gå og sykle i byene. Og ta toget mellom byene, sier han.

Risør – blomsterbyen

Asfalt og brostein i Tvedestrand

Et lappetappe av brostein og asfalt i Tvedestrand.

Foto: DRONNINGA LANDSKAP

Rainer Stange karakteriserer den østligste av sørlandsbyene som en perle.

– Risør er en fornem, gammel tante. En perle som kan skinne enda mer. Her vil jeg videreutvikle «det grønne». Få byen til å blomstre enda mer.

Tvedestrand – ikke bare asfalt

– Tvedestrand er en slags sjørøverby, sier Stange.

– Byen er fint pusset opp i det siste, men nå er det viktig å gi gatene et kvalitetsløft. Det er mye blanding av asfalt og brostein. Byen trenger å repareres. Mitt råd er å finne fram til brosteinen som ligger under asfalten.

Arendal – kanalbyen

Rainer Stange er ikke i tvil om at Arendal må grave fram de gamle kanalene sine.

– Arendal har mye å ta vare på. Pollen har alt: et flott byrom, utearealer, blomster, vann, utekafeer. Men byen trenger kanalene.

Grimstad – gate, ikke vei

Grimstad - smalt fortau

Gate på bilens premisser i Grimstad

Foto: DRONNINGA LANDSKAP
Lillesand

– Sats på mer beplantning på torget i Lillesand.

Foto: DRONNINGA LANDSKAP / Montasje:

I Grimstad ønsker Stange at den sentrale gaten, Smith Petersens gate, blir forvandlet fra en vei til et byrom.

– Nå foregår ferdselen på bilens premisser. Gata er en samferdselskorridor, men kunne vært et byrom. Jeg anbefaler byen å bygge bredere fortau og smalere kjørebane. Slik at bilen må ta et besøk over fortauet, ikke som i dag hvor fotgjengerne ydmykt må krysse bilens domene, sier Stange.

Lillesand – plass, ikke bare parkering

I Lillesand møtes mange på parkeringsplassen på Torget. Her foreslår Rainer Stange at det jobbes med beplantning.

– La det bli et torg, ikke bare en parkeringsplass. Lillesand er en liten by, og tåler en blanding av folk, biler, benker og planter. 17. mai og ved konserter kan bilene bortvises, sier Stange.

Kristiansand – som Paris

Broer over Otra

Mange muligheter for nye broer over Otra.

Foto: DRONNINGA LANDSKAP / Montasje:
Mandal sentrum

Adolph Tidemands bro i Mandal.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK
Elvepromenade Mandal

Elvepromenade og to nye broer i Mandal.

Foto: DRONNINGA LANDSKAP / Kart

I Kristiansand trekker Stange fram elva Otra som et stort pluss.

– Otra bør bli viktig i det 21. århundre! Kvadraturen er full av bebyggelse, folk og aktiviteter, og byen trenger flere broer – som i Paris! Når Mandal klarte å bygge en ny bro, må Kristiansand også klare det. Det kan være mange nye broer over elva!

Mandal – elvebyen

Rainer Stange er imponert over den nye Adolph Tidemands bro i Mandal. Han kaller anlegget et paradigmeskifte i byens historie.

– Forgjengerbroen er blitt en stor suksess. Mandal er elvebyen. Mitt forslag er å lage en promenade rundt Mandalselva og bygge to nye broer. En som binder sammen Malmö og sentrum og enn lenger nord.

Farsund – kunnskap og handel i sentrum

I Farsund fremhever Stange det viktige i å beholde skolen i sentrum.

– Kunnskap og handel hører til i Farsund sentrum. Det bør byen kjempe for å beholde, sier Rainer Stange.

Flekkefjord – feiring av det offentlige byrom

Flekkefjord

Flekkefjord kan bli en turistperle med mye blomster i gatene.

Foto: DRONNINGA LANDSKAP / Montasje:

I Flekkefjord er rådet å videreføre det som er vellykket.

– Byen er nydelig pusset opp. Puss opp gatene også slik at byen blir en turistperle vest i Vest-Agder! Det dreier seg om nytt gatebilde – en iscenesetting og feiring av det offentlige byrom, sier professor Rainer Stange

Byutvikling på Sørlandet

Rainer Stange er altså en av innlederne på Trebiennalen som arrangeres i Buen kulturhus i Mandal 17. september. Det er en konferanse om de historiske sørlandsbyene hvor fokus blir hvordan disse kan utvikles og hvordan særpreget kan styrkes.

Målgruppen er politikere, kommuneplanleggere, utbyggere, fagpersoner og alle andre interesserte. Foredragsholdere er politikere, arkitekter, folk fra kulturminnesektoren og næringslivet.

Modell kanalbyen Arendal

Modell av 'kanalbyen' Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK