Ni boliger for utviklingshemmede

Neste år skal det bygges seks boliger i bofellesskap for utviklingshemmede på Hellemyr i Kristiansand. Storebølgen skal utvides med tre plasser. Rådmannen legger nå frem sitt forslag til budsjett i Kristiansand bystyre.