NHO får jernbanekritikk av Sp

Senterpartiet i Aust-Agder gir NHO Agder skylden for at sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ikke er høyt nok prioritert.

Ekspresstog.

Senterpartiet gir NHO Agder skylden for at det ikke er nok fokus på jernbaneutvikling på Sørlandet.

Foto: Håkan Falk / Scanpix

Det er NHO Agder sin feil at jernbane på Sørlandet blir nedprioritert i forhold til veiprosjekter i forslagene til Nasjonal transportplan.

Det sier gruppeleder i Aust-Agder Senterparti, Kåre Gunnar Fløystad, til NRK.

Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er knapt nevnt i forslagene til planen.

Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, innrømmer at organisasjonen er mer opptatt av gode og trafikksikre veier i landsdelen fremfor jernbane.

Fyrer løs

Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar Fløystad (Sp) fyrer løs mot NHO.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Da samferdselsetatene i landsdelen for få dager sine la frem sin ønskeliste over samferdselsprosjekter i landsdelen fra 2014 til 2023, og som man ønsker skal komme med i Nasjonal transportplan, var det veiprosjektene som i stor grad var i fokus.

Jernbanen og sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen stod ikke høyt på ønskelista, og dette får Senterpartiet til å reagere.

Gruppeleder i Aust-Agder Senterparti, Kåre Gunnar Fløystad, fyrer av en bredside mot NHO som han mener har skylden for manglende jernbanesatsing i Agder-fylkene.

– NHO sin strategi med å bare ha fokus på vei har lyktes, og det synes jeg er kjempesynd. Og da havner vi i bakleksa på jernbane, sier Fløystad oppgitt.

– Det fokus NHO har valgt er helt feil, sier han.

NHO opptatt av vei

Siri Mathiesen i NHO kjemper for vei

Siri Mathiesen i NHO innrømmer at NHO har hovedfokus på bedre veier i landsdelen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

NHO innrømmer at organisasjonen på Sørlandet har vært opptatt av og hatt fokus på at landsdelen må få bedre veier.

Regiondirektør Siri Mathiesen er ikke enig i at det er feilslått strategi å satse på vei fremfor jernbane.

– Når jernbane settes opp mot vei i vår region, så er vår prioritet helt klart vei og veiprosjekter, sier Mathiesen.

I dag skal Kåre Gunnar Fløystad i møte med partikolleger og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Der er målet å løfte jernbanesaken opp og frem.

– Med jernbanen kan vi knytte sammen en mye større region og få en vekst i hele regionen, sier Fløystad.