NHO beklager at lokale skjenkeregler må endres

NHO Agder beklager at ordningen "Ansvarlig alkoholhåndtering" på skjenkesteder i Kristiansand må avvikles. Nye nasjonale skjenkeregler og straffeprikker innskrenker muligheten for slike lokale kontrollordninger.

Øl

Skjenkereglene og håndteringen av disse i Kristiansand må nå håndheves i tråd med nye nasjonale regler.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

– Ordningen i Kristiansand med dialog og ikke straff har vært veldig vellykket. Det har vært en nedgang i det som er å bemerke både fra skjenkekontrollen og politiet. Og bransjen selv opplever også at det har vært bedre.

Trond Madsen

Rådgiver i NHO Agder Trond Madsen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det sier rådgiver i NHO Agder Trond Madsen til NRK.

Han mener Kristiansands skjenkeregel-ordning har fungert svært godt og tilbakemeldingene fra de involverte serveringsbedriftene har uten unntak vært konstruktive og positive.

– Vi ser nå at nye nasjonale retningslinjer tvinger frem en endring som lokalt ikke er ønsket av noen parter, sier Madsen.

Ansvarlig alkoholhåndtering

Ordningen "Ansvarlig alkoholhåndtering" i Kristiansand har hatt fokus på at brudd på skjenkebestemmelsene ikke automatisk skal føre til raske straffereaksjoner og umiddelbar inndragning av skjenketillatelsen, men i stedet satse på en dialog med utestedene om det som har skjedd og hva som kan gjøres for å unngå brudd på reglene i fremtiden.

– Skjenkekontrollen har basert seg på dialog fremfor sanksjoner og reaksjoner fra myndighetene, og det har fungert, sier Madsen.

Han er skuffet over at det nå ikke er mulig å videreføre denne ordningen.

– Med de nye nasjonale reglene som kom ved nyttår så kan ikke Kristiansand kommune videreføre denne modellen. Det beklager vi og dette jobbet vi mye med i fjor. Også NHO Reiseliv nasjonalt jobbet med dette og Kristiandsands-modellen var et av de beste casene vi hadde for å underbygge at vi ikke nødvendigvis når målet med de nye virkemidlene man nå har besluttet å gjennomføre på nasjonalt nivå, sier Madsen.

Vil ha et godt samarbeidsklima

Kim Henrik Gronert

Fagansvarlig Kim Henrik Gronert i Kristiansand kommune.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kristiansand kommune vil prøve å beholde et godt samarbeidsklima med serveringsbransjen og utestedene selv om skjenkekontrollene nå blir annerledes.

Det sier Kim Henrik Gronert som er fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune.

– Vi har ønsket å beholde ordningen vår med "Ansvarlig alkoholhåndtering" og har argumentert med at det nå er en risiko for at det gode samarbeidet med utelivsbransjen kan bli svekket. Men alle parter, både utelivsbransjen, politiet og Arbeidstilsynet, har sagt at det er viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet, sier Gronert.

Han er likevel innforstått med at de som driver skjenkekontroll i Kristiansand får en litt annen rolle enn tidligere og må tildele straffeprikker til utestedene ved lovbrudd.

– Det er klart at det skaper et litt annet klima, men vi er nødt til å bestrebe oss på at vi fortsatt skal snakke med hverandre, sier Gronert.