Nettbuss felt av ESA

Nettbuss må tilbakebetale deler av driftsstøtten selskapet har mottatt over ti år fra Aust-Agder fylkeskommune.

TIMEkspressen

ESA krever at Nettbuss tilbakebetaler deler av driftsstøtten fra Aust-Agder fylkeskommune for årene 2004-2014. I perioden betjente selskapet både lokalruter i fylket og ekspressbuss mellom Arendal og Kristiansand (bildet).

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

EFTAs overvåkningsorgan ESA har konkludert med at støtten selskapet mottok i perioden 2004-2014 er i strid med EØS-avtalen.

ESA slår fast at Nettbuss i perioden mottok støtte for tjenester de ikke lenger utførte og tjenester som ikke var omfattet av avtalen med fylkeskommunen.

Krever tilbakebetaling

ESA krever at Nettbuss betaler tilbake støtten kjennelsen omfatter.

– Overkompensasjonen Nettbuss har mottatt over en tiårsperiode utgjør driftsstøtte som er i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen. For å sikre like konkurransevilkår for alle transportselskaper, må statsstøttereglene respekteres og håndheves. Derfor må selskapet betale tilbake de uberettigede økonomiske fordelene det har mottatt fra fylkeskommunen, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Dag Bones, pressekontakt Nettbuss

Pressekontakt Dag Bones i Nettbuss.

Foto: NETTBUSS

Nettbuss har anledning til å ta saken videre til EFTA-domstolen, dersom de vil bestride kjennelsen.

– Vår juridiske bistand vurderer saken. Utover det har vi ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, opplyser pressekontakt Dag Bones i Nettbuss.

Må beregne beløpene

Aust-Agder fylkeskommune kan kreve tilbake pengene om kjennelsen blir stående. Fylkesrådmann Arild Eielsen sier det dreier seg om en mindre del av den totale kontrakten, men er tilbakeholden med hvor store summer det dreier seg om.

– Foreløpig har vi bare pressemeldingen fra ESA. Det kan bli beløp av en viss størrelse, men vi vet for lite foreløpig. Når vi får kjennelsen må vi gjøre en beregning av hva vi vil kreve, sier Eielsen.

Griper ikke inn mot kontraktsform

Arild Eielsen

Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

ESA har også gransket tidligere kontraktstildelinger fra Aust-Agder fylkeskommune, men har ikke funnet grunn til å gripe inn mot ordningen, ettersom ordningen var eldre enn EØS-avtalen.

– Vi er veldig godt fornøyd med at konklusjonen er sammenfallende med vårt syn, om at den kontraktsformen var ok, sier Eielsen.

Må dere gjøre endringer for videre tildelinger av kontrakter?

– Nei, praksisen er endret til et rent anbudsregime. Så dette er snøen som falt i fjor slik sett, og ikke kontraktsformer som brukes lenger, sier Eielsen.

Konkurrenten fornøyd

Busselskapet Konkurrenten.no som klaget inn saken, er fornøyd med konklusjonen ESA har kommet til.

– Vi har opplevd det som svært urimelig at statseide Nettbuss har blitt favorisert på denne måten, og er glade for at selskapet må betale tilbake den konkurransevridende støtten, sier administrerende direktør Tom Roger Øydne.